Nowe kierunki ekonomiczne na WSKSiM. Wśród propozycji prestiżowe MBA

Nowością w ofercie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu są kierunki o charakterze ekonomicznym, czyli: Logistyka, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość oraz tzw. MBA – mówiła we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja dziekan tej uczelni dr Dorota Żuchowska.

Masters of Business Administration (MBA)

Masters of Business Administration, czyli MBA, proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie umiejętności menedżerskich „dla osób już pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska” – wyjaśniła dziekan WSKSiM. To prestiżowe studia z zakresu zarządzania, u nas prowadzone w języku polskim – dodała.

– Tutaj chodzi o dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie zarządzania, finansów, prawa, wyposażenie w praktyczne umiejętności potrzebne do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, czy wreszcie zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z marketingiem, sprzedażą, finansami, które tutaj też są istotne – tłumaczyła.

Mimo że propozycje studiów MBA pojawiają się w polskim szkolnictwie wyższym, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zdecydowała się na przedstawienie oferty wzbogaconej o „istotne aspekty związane z etyką” oraz o „podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji menedżerskich” – mówiła dr Dorota Żuchowska.

– To, co wyróżnia naszą ofertę to nie tylko wybitna kadra profesorów i praktyków, którzy zajmują się zarządzaniem, ale też to, że chcemy przygotowywać kadry dla naszej ojczyzny – zaznaczyła gość Radia Maryja.

Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

Pytana o kierunek Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, dr Żuchowska wskazała, że w przeciwieństwie do MBA „jest to propozycja, z której może skorzystać każdy, niezależnie od tego, czy pracuje w instytucjach i czy chce pracować na stanowiskach kierowniczych”. To projekt, który przygotowaliśmy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i przez NBP jest dofinansowywany – wyjaśniła.

– Proponuje zdobycie wiedzy umożliwiającej zrozumienie bardziej podstawowych praw ekonomicznych, mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce, kwestie zarządzania bankiem, sprawy związane z procesami kredytowania poszczególnych grup klientów przez instytucje bankowe. (To też) wiedza z zakresu instrumentów i instytucji rynku finansowego, czy znajomość poszczególnych segmentów polityki gospodarczej  – także tej prowadzonej w Polsce, polityki pieniężnej oraz polityki budżetowej – mówiła dziekan WSKSiM.

Jak dodała, studia te przygotowują z jednej strony do pracy konkretnie w instytucjach finansowych, zaś z drugiej, są skierowane do osób zainteresowanych kwestiami dziennikarstwa ekonomicznego.

Logistyka

Nowością w ofercie toruńskiej uczelni jest również kierunek Logistyka. To studia bardzo praktyczne – podkreśliła dr Dorota Żuchowska.

– Przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, w których logistyka jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania tych instytucji. One są skierowane do tych, którzy chcą pracować w komórkach logistycznych, także do osób, które są zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji w tej dziedzinie – powiedziała.

Ich program jest „przygotowany w oparciu o wiedzę ekspercką praktyków w połączeniu z doświadczeniem nauczycieli akademickich” – zaznaczyła dr Żuchowska.

– Będzie to przygotowanie dla osób, które chciałyby poznać skuteczne metody i narzędzia analizy procesów, systemów logistycznych. (…) Wpłynie to na uzyskiwanie poprawy efektywności wykorzystywanych zasobów w tych instytucjach, w których te osoby pracują czy będą chciały pracować – tłumaczyła.

Kompetencje, które można otrzymać po uzyskaniu studiów z zakresu logistyki to „stanowiska związane z realizacją dostaw, gospodarką zapasami – zarówno w obszarze operacyjnym, jak i strategicznym – wskazała dziekan.

Gość „Aktualności dnia” zwróciła uwagę, że studia podyplomowe to „ważny czas w życiu zawodowym słuchaczy”.

– Z jednej strony, są to osoby, które ukończyły niedawno jakieś studia wyższe na różnych kierunkach i chciałyby sobie uzupełnić wiedzę i kompetencje potrzebne na tym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, gdzieś tutaj jeszcze się ukierunkować, jeżeli chodzi o podjęcie różnych kierunków studiów. A z drugiej strony, jest to też oferta przeznaczona dla osób, które już mają wieloletnie doświadczenie, a są zainteresowane uzyskaniem specjalistycznej wiedzy, zdobyciem nowego wykształcenia, które pomoże w pracy (…), a może da jakieś nowe perspektywy zawodowe  – powiedziała dr Dorota Żuchowska we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Więcej o nowych kierunkach w WSKSiM na [stronie internetowej] uczelni.

Całości rozmowy można wysłuchać [tutaj].

RIRM

drukuj