fot. PAP

NIK: uchybienia w oznakowaniu dróg

Niezgodne z organizacją ruchu oznakowanie, zniszczone znaki drogowe, niewyraźne pasy na jezdni czy reklamy zasłaniające znaki – to niektóre uchybienia wykryte przez NIK na polskich drogach.

Kontrola Izby dotyczyła wszystkich dróg, z wyjątkiem krajowych. Paweł Biedziak, rzecznik NIK, powiedział że kontrolerzy Izby oraz działający na jej zlecenie inspektorzy z Urzędów Wojewódzkich stwierdzili, m.in. że znakowanie dróg było niezgodne z organizacją ruchu, a nadmiar znaków utrudniał ich odczytanie.

– Stwierdziliśmy liczne nieprawidłowości. W wielu miejscach nadmiar znaków utrudniał ich percepcję. W innych miejscach brakowało znaków wymaganych organizacją ruchu, a 70% robót drogowych była niewłaściwie oznakowana. Znaki drogowe w wielu miejscach zasłonięte były przez reklamy. Część reklam umieszczona była bez zgody zarządców dróg, a ok. 30% znalazło się tam bez wcześniejszej analizy ich wpływu na widoczność oznakowania – powiedział Paweł Biedziak.

Zdaniem inspektorów brakowało też tzw. słupków prowadzących, które ułatwiają kierowcom jazdę, np. nocą, a także barier ochronnych przy przejściach dla pieszych w pobliżu szkół.

W Polsce łączna długość wszystkich dróg publicznych wynosi ponad 400 tys. km, z tego 55 proc. to drogi gminne, 33 proc. powiatowe, 7 proc. wojewódzkie, a pozostałe 5 proc. to trasy krajowe, w tym autostrady i ekspresówki.

RAPORT NIK [czytaj]

RIRM 

drukuj