fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

NIK o podatkach

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła sposób ściągania zaległości podatkowych. Mimo pewnych uchybień, NIK pozytywnie oceniła działania gmin w zakresie ściągania podatków lokalnych oraz tych pochodzących z majątku obywateli.

Nieprawidłowości, które dostrzegli kontrolerzy, to błędy w wysokości naliczonego podatku, egzekwowaniu zaległości, stosowaniu ulg podatkowych oraz realizacji dochodów z majątku. Chodzi o opieszałości w prowadzeniu działań windykacyjnych, co skutkowało niską skutecznością egzekwowania zaległości podatkowych, a także nierzetelności postępowań podatkowych w sprawach ulg.

Polegała ona na stosowaniu nieprzejrzystych lub niejednolitych kryteriów przy ocenie wniosków, dowolności w wydawaniu decyzji oraz nieprawidłowym dokumentowaniu i nieprzestrzeganiu terminów w prowadzonych postępowaniach. Zwiększa to ryzyko wystąpienia korupcjogennego mechanizmu dowolności. Wykazane nieprawidłowości skutkowały uszczupleniem dochodów gmin.

 

 

TV Trwam News / RIRM

 

 

drukuj