NIK: Nieprawidłowości w uniwersyteckim szpitalu w Olsztynie

W przetargach przeprowadzonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie jest szereg nieprawidłowości – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. Postępowania były źle przygotowane i przeprowadzone, w dodatku zdarzało się, że łamano zasadę uczciwej konkurencji.

Najwyższa Izba Kontroli zweryfikowała przetargi przeprowadzone przez olsztyński szpital w latach 2012-2014. Wyniki kontroli wskazują, że przetargi były źle przygotowane. Dochodziło także do łamania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Tak było w przypadku m.in. wykonawców dokumentacji dla szpitala i zamówień niepotrzebnego sprzętu, który nie jest wykorzystywany przez szpital – mówi delegat NIK-u w Olsztynie Piotr Górny.

– Nieprawidłowości wystąpiły także przy wyborze wykonawców dokumentacji niezbędnej do realizacji dwóch projektów. Całość zamówienia podzielona na dwie części po to, aby uniknąć obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na informatyzację szpitala, nie wszystkie zamówione i zakupione urządzenia były lecznicy potrzebne. Prawie 50 tys. zł wydano na skaner klisz rentgenowskich, który następnie w ogóle nie był wykorzystywany przy badaniu pacjentów – zaznacza Piotr Górny.

W swoim raporcie NIK przedstawia również inne przykłady nadużyć związanych z przetargami na sprzęt komputerowy.

– W postępowaniu tym zamawiane komputery przenośne opisano w taki sposób, aby ograniczyć krąg potencjalnych dostawców. W opisie zamówienia wskazano bowiem na konkretne rozwiązania techniczne, stosowane w sprzęcie tylko jednego producenta – wskazuje Piotr Górny.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie powstał w 2009 r. na bazie 103 Szpitala Wojskowego. Jest jedynym szpitalem klinicznym Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj