NIK krytycznie ocenia działania ministra Nowaka

Najwyższa Izba Kontroli podziela opinię Solidarnej Polski o działalności ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. Przed tygodniem odbyła się debata nad wnioskiem SP o odwołanie Nowaka, podczas której zarówno minister jak i premier zapewniali, że na polskiej kolei jest coraz lepiej.

Tymczasem z zapowiedzi dwóch raportów Izby wynika, że jest zupełnie inaczej. Pierwszy dotyczy ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej na kolei.        1/3 ratowników przeszła szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a służby w 70 proc. przypadków były za późno na miejscu wypadku.

– Drugi raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na kolejne zaniedbania w spółce, która podlega panu ministrowi – chodzi o PKP i PLK. NIK negatywnie ocenia działalność  tych spółek w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w latach 2010-2012. W okresie objętym kontrolą zadania te PLK S.A. wykonywała nieterminowo, niegospodarnie, a często niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W konsekwencji istnieje realna możliwość utraty części dofinansowania z UE z przeznaczeniem na realizację inwestycji kolejowych – powiedział poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski.

Solidarna Polska zapowiedziała złożenie wniosku do Marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu RP o punkt obejmujący informację Prezesa Rady Ministrów na temat stanu realizacji inwestycji infrastrukturalnych na kolei wraz z pakietem bezpieczeństwa ogłoszonym w maju ubiegłego roku przez ministra Nowaka oraz stanu ratownictwa kolejowego.

Poseł SPAndrzej Romanek mówi wprost – minister Nowak powinien odejść jak najszybciej.

– Czego jeszcze trzeba więcej poza raportem NIK, ażeby pan minister Nowak stracił stanowisko? Jeżeli tak dalej pójdzie, to my nigdzie nie dojedziemy polskimi kolejami. Pan minister Nowak „wykoleił” polskie koleje. Tak absolutnie być nie może, dlatego też nasz wniosek, nasze rozwiązania, nasze propozycje. (…) Chcemy rzetelnej, racjonalnej oceny tego, co się dzieje w polskiej kolei; opierając się również o raport NIK, który dla pana ministra Nowaka jest raportem miażdżącym. Panie ministrze, odrobinę honoru – akcentował poseł Andrzej Romanek.

Komunikat Solidarnej Polski ws. krytycznej oceny NIK dot. działań ministra Nowaka (czytaj)

RIRM

drukuj