fot. GDDKiA

NIK: GDDKiA źle nadzorowała największe inwestycje drogowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zapewniła wystarczającego nadzoru przy największych inwestycjach drogowych – wskazuje w raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

Kontrolerzy Izby zwracają uwagę, że żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni dopiero od 2011 roku.

W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto blisko 40 proc. tras o łącznej długości 834 km, oddanych do użytku od stycznia 2008 r. do końca marca 2013 r.

W efekcie na ponad 70 proc. odcinków skontrolowanych dróg wystąpiły wady i usterki – informuje Paweł Biedziak, rzecznik Izby.

– Wybudowane drogi miały m.in. spękaną, nierówną nawierzchnię, niedobory asfaltu, niewłaściwie wykonaną nawierzchnię bitumiczną. Wady te wystąpiły w stosunkowo krótkim czasie – od 3,5 do 13 miesięcy po oddaniu drogi do użytku – poinformował Paweł Biedziak.

NIK będzie wnioskowała do ministra infrastruktury o wzmożenie bieżącego nadzoru nad wprowadzaniem w GDDKiA efektywnego systemu nadzoru inwestorskiego.

RIRM

 

drukuj