fot. pixabay.com

Niewystarczające konsultacje w sprawie unijnego pakietu VAT w epoce cyfrowej?

Andżelika Możdżanowska, europoseł PiS, zwróciła się z pytaniem do komisarza UE ds. gospodarki, Paolo Gentiloniego, o brak dostatecznych konsultacji pakietu VAT w epoce cyfrowej z państwami członkowskimi i firmami. Zaapelowała też o przedstawienie sprawozdania z oceny stosowania dyrektywy VAT w zakresie rozliczania tego podatku. Komisja Europejska przyznaje, że sprawozdanie jest opóźnione.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli – podczas posiedzenia Komisji Ekonomicznej i Monetarnej – odbyła się debata na temat systemu podatkowego z udziałem komisarza Paolo Gentiloniego.

W dyskusji europoseł Andżelika Możdżanowska skoncentrowała się na pakiecie VAT w epoce cyfrowej i wskazała, że na etapie prac w Komisji Europejskiej projektowane regulacje nie zostały w dostatecznym stopniu skonsultowane z państwami członkowskimi oraz przedstawicielami firm, zwłaszcza z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Europoseł przekazała, że z punktu widzenia państw członkowskich problematyczny jest wymóg, że e-faktury nie mogą zostać poddane uprzedniej weryfikacji i walidacji przez administrację skarbową.

„Przecież automatyczna weryfikacja e-faktur umożliwia wykrycie i korektę błędów przed jej wprowadzeniem do systemu, a to jest korzystne dla przedsiębiorstw. Czy jest to efektem niedostatecznego skonsultowania projektu z państwami członkowskimi, które już wdrożyły krajowy system e-fakturowania?” – pytała Andżelika Możdżanowska.

Polityk poruszyła też kwestię zmian w opodatkowaniu platform i zaproponowanego przez KE modelu uznanego dostawcy w sektorze usług i wyraziła opinię, że proponowane zmiany są niekorzystne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz dla państw członkowskich. Dodała, że takie platformy cyfrowe mają też często siedziby w państwach trzecich, przez co może być trudno wyegzekwować od nich podatek.

Andżelika Możdżanowska dopytywała, czy na kształt propozycji KE w tym obszarze miał wpływ lobbing ze strony określonych sektorów czy innych podmiotów.

„Czy przed przygotowaniem zmian Komisja przeprowadziła konsultacje z reprezentantami wszystkich zainteresowanych branż, w tym zwłaszcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw?” – zapytała Andżelika Możdżanowska.

Ostatnim zagadnieniem poruszonym przez polską europoseł było sprawozdanie z oceny stosowania dyrektywy VAT w zakresie rozliczania tego podatku.

„Komisja miała je przedstawić do 31 grudnia 2022 roku, mamy koniec czerwca 2023, a sprawozdanie nie ujrzało światła dziennego. Dyrektywa, która nałożyła na Komisję ten obowiązek, została uchwalona 27 czerwca 2016 roku. Komisja miała więc ponad sześć lat na zaplanowanie działań tak, by wywiązać się z tego obowiązku w terminie” – przekazała eurodeputowana, dopytując czy ta sprawa to wyjątek, czy też rzeczywiście rozkład prac KE kuleje i Komisja nie daje rady nadążyć z wypełnianiem swoich obowiązków.

„Chciałabym zwrócić uwagę, że skoro państwa członkowskie są przez Komisję ponaglane i karane za niedopełnienie swoich obowiązków, np. w zakresie implementacji europejskiego prawa, Komisja powinna świecić przykładem i wypełniać swoje obowiązki terminowo” – podkreśliła Andżelika Możdżanowska.

Komisarz Paolo Gentiloni stwierdził, że konsultacje z państwami członkowskimi odbyły się i wyraził opinię, że projekt miał szerokie poparcie dla VAT-u w epoce cyfrowej na ostatnim spotkaniu ministrów ECOFIN. Dodał, że przez nikogo nie był stosowany lobbing.

„Oczywiście możemy dyskutować nad skutkami decyzji jakie obejmują platformy. Zasadne jest posiadanie różnych opinii, ale nie sądzę że powinniśmy odnosić się do tego jako czegoś co powodowałoby dziwną presję. Podejmujemy inicjatywy i potrzebujemy oczywiście porozumienia między państwami członkowskimi, aby je sfinalizować. Oczywiście rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest bardzo ważna i musimy ją uwzględniać” – powiedział Paolo Gentiloni.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące dyrektywy VAT komisarz odparł krótko, że sprawozdanie jest rzeczywiście opóźnione.

PAP

drukuj