fot. unic.un.org.pl

Nieformalne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Przemoc wobec dzieci podczas konfliktów zbrojnych – to temat nieformalnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zebranie zostało zorganizowane z inicjatywy Polski.

Trudno jest wyobrazić sobie większą tragedię od tej, która dotyka niewinne dzieci – powiedziała prowadząca obrady ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka. Często dzieci mieszkające na terenie dotkniętym konfliktem zbrojnym nie mają obywatelstwa, padają ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej, dodatkowo nie mają dostępu do opieki medycznej.

Joanna Wroniecka zwróciła uwagę na fakt, że pomimo dużej skali problemu, kwestia ta nie została dotychczas przedstawiona Radzie Bezpieczeństwa.

Jak mówiła ambasador, zjawisko przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych rodzi szereg innych problemów wpływających na pokój i bezpieczeństwo na poziomie krajowym i regionalnym. Podczas spotkania swoje świadectwo wygłosiła kobieta, która w wieku 11 lat została porwana i zmuszona do poślubienia brutalnego przywódcy rebeliantów. W ramach spotkania powstał dokument, w którym zwrócono uwagę, że prawa dzieci mogą być łamane na wiele sposobów, w tym przez znęcanie się lub zaniedbanie ze strony członków bliskiej i dalszej rodziny. Współorganizatorami wydarzenia, obok Polski, były Niemcy, Francja oraz Boliwia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj