NBP przekaże do budżetu 8 mld złotych

8 mld zł – tyle w tym roku przekaże do budżetu państwa Narodowy Bank Polski. Suma ta została już zatwierdzona w sprawozdaniu finansowym banku centralnego.

Z zapisów prawa wynika, że bank musi przekazać do Skarbu Państwa 95 proc. swojego rocznego zysku.

Wcześniej rząd zakładał, że w tym roku otrzyma od NBP jedynie 3 miliardy złotych. Eksperci wskazują, że wzrost tej kwoty do 8 miliardów wynika m.in. z silnego osłabienia złotego.

Poseł Janusz Szewczak, wiceszef sejmowej Komisji Finansów Publicznych i główny ekonomista SKOK, mówi, że dodatkowe pieniądze usprawnią realizację niektórych programów rządowych, w tym Programu „Rodzina 500+”.

– Trzeba znaleźć na przyszły rok ponad 22 mld złotych, a więc znaczącą kwotę. Te zyski Narodowego Banku Polskiego w dużej mierze są wynikiem pewnych zawirowań na rynkach kursów walutowych. Pamiętamy, że Narodowy Bank Polski trzyma różnego rodzaju rezerwy walutowe w granicach około 100 mld dolarów. One są trzymane w różnych instrumentach, w różnych produktach. Są to zarówno waluty obcych państw: dolar, frank, euro, jak i różnego rodzaju papiery wartościowe. Stąd też nigdy do końca nie wiadomo, jaki ostatecznie ten zysk NBP może być – podkreśla poseł Janusz Szewczak.

NBP poinformował, że większy zysk to skutek znacznej optymalizacji kosztów, która miała miejsce w ostatnich latach.

Jednocześnie bank centralny podkreśla, że obniżenie kosztów pracy odbywa się równolegle do zwiększania zakresu realizowanych zadań.

RIRM

drukuj