MZ za ograniczeniem przekształceń szpitali w spółki

Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć przekształcanie szpitali w spółki. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński poinformował, że resort pracuje nad przepisami w tej sprawie. Projekt został skierowany do uzgodnień wewnętrznych.

Resort chce wprowadzić zakaz zbywania akcji bądź udziałów powyżej 49 proc., tak, aby Skarb Państwa miał wpływ na decyzje jakie zapadają w placówkach.

Zmiany mają dotyczyć także wykorzystywania zysków w placówkach, które są już spółkami. Dochody – według projektu – będą wykorzystywane na jej działalność statutową.

Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że to dobre rozwiązanie.

– Należy zwłaszcza wycofać ten zapis, który mówi o przymusowej komercjalizacji, dalej ewentualnej prywatyzacji. Ponieważ w ustawie o działalności leczniczej niestety są takie rozwiązania, które nie pozostawiają właściwie innego wyjścia jak tylko komercjalizacja. Dobrze, że minister zdrowia chce tą niezdrową, niesłużącą dobrze pacjentom stronę zmienić – podkreśla Tomasz Latos.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że przekształcanie szpitali w spółki niewiele zmieniło na rynku usług medycznych. Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, później sytuacja finansowa niektórych wróciła do „normy”, czyli do generowania strat.

RIRM

drukuj