fot. Katarzyna Cegielska

MNiSW będzie monitorowało losy absolwentów szkół wyższych?

Resort nauki i szkolnictwa wyższego zamierza monitorować losy absolwentów szkół wyższych. Ministerstwo chce mieć dostęp do informacji o tym, co absolwenci robią po studiach oraz, czy podjęli pracę przed ich ukończeniem – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. 

Obserwacja miałaby służyć wyłapaniu mankamentów kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz pomóc w jego planowaniu – wyjaśnia poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji edukacji.

– Bardzo ważnym celem jest to, by absolwenci szkół wyższych nie zasilali rynku bezrobotnych. Takie systemowe obserwowanie, co dzieje się z absolwentami danych szkół, danych kierunków jest po to, by wiedzieć, jak planować kształcenie w szkolnictwie wyższym tak, by nasze szkoły wyższe przygotowywały przede wszystkim do tego, by młodzi ludzie mogli się odnaleźć na rynku pracy. Z jednej strony, będzie to diagnoza, jakie potrzebne są kierunki, a z drugiej strony, diagnoza uczelni – czy dane uczelnie wypuszczają absolwentów, którzy nie mają problemu ze znalezieniem pracy – wyjaśnia Marzena Machałek.

W planach resortu jest także wypracowanie systemu pozwalającego prześledzić, jak wybór drogi kształcenia wpływa na późniejszą sytuację zawodową. Obecnie resort nauki czerpie informacje o losach absolwentów z bazy POL-on i danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

RIRM

drukuj