Uczelnie ograniczą przyjęcia na studia

Nie ilość, a jakość badań i kształcenia – w tym kierunku zmierza program przemodelowania szkolnictwa wyższego w Polsce – powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko. Uczelnie ograniczą przyjęcia na studia.

Resort szkolnictwa wyższego zmienił rozporządzenie w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa, odwracając dotychczasowy model. Do tej pory duża ilość przyjętych studentów wiązała się z większym dofinansowaniem. Po zmianach placówka, w której przypada więcej niż 13 studentów na jednego wykładowcę, otrzyma mniej pieniędzy.

Wiceminister Aleksander Bobko podkreślił, że zmiany mają m.in. przywrócić rangę studiom wyższym.

W ostatnich latach mieliśmy sukces, jeśli idzie o liczbę studentów, o poziom skolaryzacji w Polsce. Stało się to niewątpliwie kosztem jakości. Chcielibyśmy, aby została przywrócona ranga i prestiż studiów wyższych, doktoratów. Chcemy, aby dalej rozwijała się humanistyka, tradycja akademicka i wartości. Ważna jest też praca na rzecz lepszego skorelowania świata nauki i biznesu. Chodzi tu o transfer wiedzy, innowacyjność – wkład środowiska naukowego do planu odpowiedzialnego rozwoju – wskazał Aleksander Bobko.

Nowela, która odwróciła model przyznawania dotacji uczelniom wyższym, obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

RIRM

drukuj