J. Gowin: Chcemy gruntownie przebudować model kształcenia doktorantów

W ramach reformy szkolnictwa wyższego „chcemy gruntownie przebudować model kształcenia doktorantów” – zadeklarował dziś w Kielcach szef resortu nauki, wicepremier Jarosław Gowin. Zapowiedział m.in. odejście od pojęcia studiów doktoranckich i wprowadzenie trzech ścieżek doktoryzowania.

„Chcemy bardzo gruntownie przebudować model kształcenia doktorantów – odejść od pojęcia studiów doktoranckich. Chcemy zlikwidować niestacjonarne studia doktoranckie. To jest zgodne m.in. z ekspertyzą Najwyższej Izby Kontroli, wskazującą na dysfunkcjonalność obecnego modelu, zwłaszcza studiów niestacjonarnych” – zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego w swoim wstąpieniu podczas Dni Narodowego Centrum Nauki, organizowanych na kieleckim Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Wicepremier dodał, że resort chce wprowadzić trzy ścieżki uzyskiwania doktoratu.

„Po pierwsze, programy doktorskie realizowane w ramach interdyscyplinarnych studiów na poziomie uczelni bądź struktur międzyuczelnianych – nie studia doktoranckie, a szkoły doktoranckie. Druga ścieżka – eksternistyczna, z wolnej stopy – uważamy za cenne pozostawienie takiej możliwości” – opisywał Jarosław Gowin.

Minister dodał, że trzecie rozwiązanie dotyczy grantów w konkursie Narodowego Centrum Nauki dla wybitnych doktorantów i promotorów.

Co do habilitacji, szef resortu nauki zapowiedział, że „jest sprawą jeszcze nierozstrzygniętą, czy będzie to osobny stopień naukowy, czy też – jak proponuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – (…) by habilitacja była szczególnym cenzusem, dającym pewne uprawnienia, zwłaszcza do promowania doktorów”.

„Zależy nam bardzo i na pewno będziemy wprowadzali rozwiązania, które służą jak najszybszemu usamodzielnieniu naukowemu młodych naukowców. (…) W obu wariantach doktorzy powinni mieć status samodzielnych pracowników naukowych” – podkreślił Jarosław Gowin.

Szef resortu nauki przypomniał, że nowe prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzi nową typologię uczelni, z uczelniami badawczymi. Gowin zaznaczył, że nadal są dyskutowane – w resorcie i w środowisku uczelni – oraz pomiędzy tymi ośrodkami, czy to ma być zupełnie odrębna kategoria uczelni, czy subkategoria w ramach uczelni akademickich.

„Ta sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, ale będziemy dążyć do wyłonienia takiej grupy. Wiadomo, że ten proces będzie dwuetapowy, rozłożony na szereg lat” – dodał minister Jarosław Gowin.

Założenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli tzw. Ustawy 2.0., mają być przedstawione we wrześniu br. w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki.

PAP/RIRM

drukuj