Resort nauki dofinansuje Uniwersytety Trzeciego Wieku

Łącznie 4 mln zł mogą otrzymać Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) w programie ogłoszonym przez ministra nauki Jarosława Gowina. Wnioski w pierwszej edycji programu można składać do 30 listopada bieżącego roku. Na dofinansowanie mogą liczyć już istniejące UTW, jak i nowe inicjatywy.

Szczegóły nowego programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ogłosił w piątek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w Warszawie.

W pierwszej, pilotażowej edycji programu na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku chcemy przeznaczyć 4 mln zł. Te środki wykorzystywane będą przez wyłonionych w konkursie 16 operatorów regionalnych, a następnie skierowane na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku: zarówno tych już istniejących, jak zupełnie nowych inicjatyw. Mam nadzieję, że dzięki temu konkursowi liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku się zwiększy” – zapowiedział Gowin.

O środki mogą się ubiegać podmioty działające na rzecz nauki, jednostki naukowe, uczelnie. Dofinansowanie mogą otrzymać maksymalnie dwa projekty realizowane na terenie jednego województwa. Wysokość finansowania jednego projektu wynosi nie więcej niż 300 tys. zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada, a dofinansowane projekty będzie można realizować do 15 grudnia 2017 r.

Wsparcie finansowe jest tutaj bardzo istotne, ponieważ właściwie wszystkie te osoby (pracujące na rzecz UTW) pracują społecznie, a jednak z taką działalnością związane są spore koszty. Do tej pory – przez ponad 40 lat, od kiedy w Polsce istnieją takie uniwersytety – nie było takiego wsparcia ze sfer rządowych” – mówiła w piątek prof. Krystyna Leśniak-Moczuk z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyjaśniła, że obecnie UTW współpracują z samorządami i uniwersytetami.

Jak dodała, sieć UTW w ostatnich latach bardzo się rozwinęła, a liczba tego typu instytucji i ich uczestników ciągle rośnie.

Z moich badań wynika jednak, że zdecydowana większość tych osób mieszka w miastach. Ten program umożliwiłby stworzenie nowych ośrodków w mniejszych miejscowościach” – zaznaczyła prof. Leśniak-Moczuk.

Bardzo dobrym posunięciem w tym programie jest składanie wniosku pod warunkiem integracji i współpracy pięciu jednostek. Z doświadczenia wiem, że w województwach powstają porozumienia UTW, ale są to porozumienia czysto formalne. Ten program byłby pomocny w tworzeniu inicjatyw, które pozwoliłyby na realną współpracę tych jednostek” – oceniła.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to przedsięwzięcia edukacyjne dla seniorów, którzy uczestniczą w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe lub powołane w tym celu stowarzyszenia. W Polsce działa ponad 500 UTW; zrzeszają ok. 150 tys. osób.

To wspaniały przejaw społeczeństwa obywatelskiego i samoorganizacji. Do tej pory UTW znajdowały się poza zainteresowaniami rządu i ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego” – zaznaczył w piątek minister Gowin.

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest jednym z trzech filarów strategii na rzecz doskonałości naukowej, ogłoszonej we wrześniu przez resort nauki. To element tzw. społecznej odpowiedzialności nauki. W jej ramach wsparcie otrzymają też Uniwersytety Dzieci, a do szkół wysłane zostaną naukobusy.

PAP/RIRM

drukuj