fot. Katarzyna Cegielska

Min Środowiska: Działania „Gazety Wyborczej” mają na celu obniżenie pozycji Polski podczas obecnie prowadzonych negocjacji w Bonn

Min Środowiska: Działania „Gazety Wyborczej” mają na celu obniżenie pozycji Polski podczas obecnie prowadzonych negocjacji w Bonn

Minister środowiska nie zlecał, nie wydał, ani nie sfinansował powstania podręcznika do omijania unijnych przepisów w sprawie emisji zanieczyszczeń, jak sugeruje „Gazeta Wyborcza” – podkreślił we wtorek resort środowiska.

Wtorkowa „Gazeta Wyborcza” podała, że resort środowiska wydał podręcznik, w którym radzi elektrowniom, jak omijać unijne przepisy, by emitować więcej zanieczyszczeń. Chodzi o przyjęte pod koniec lipca br. przez UE tzw. konkluzje BAT, przeciwko którym głosowała m.in. Polska.

„Minister środowiska nie zlecał opracowania, nie wydał, ani nie sfinansował powstania: podręcznika dotyczącego zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP). Nie jest zatem prawdziwa informacja +…Na zlecenie resortu Jana Szyszki napisała go firma …+ podana przez Gazetę Wyborczą” – podkreślił resort w wydanym komunikacie.

Według ministerstwa – artykuł Wyborczej – który pojawił się w trakcie trwającego w Niemczech szczytu klimatycznego jest „skierowany na obniżenie pozycji Polski podczas obecnie prowadzonych negocjacji w Bonn”.

Rzecznik ministerstwa Aleksander Brzózka dodał, że „jest to kolejny atak na ministra Jana Szyszko, aby nie mógł zostać prezydentem COP24”, czyli przyszłorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

Resort nie zgadza się również ze stwierdzeniem Gazety Wyborczej, że prof. Jan Szyszko „osobiście głosował przeciwko zaostrzeniu norm dla zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie węglowe”.

„Głosował przedstawiciel ministerstwa środowiska, wspólnie z innymi państwami takimi jak m.in. Niemcy, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry oraz Finlandia” – podkreślono.

Ministerstwo wyjaśniło, że powodem złożenia skargi w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości był m.in. krótki termin dostosowania do konkluzji oraz ogromne nakłady finansowe, które Polska musi ponieść.

„To z kolei może przełożyć się na wyższe rachunki prądu dla obywateli. Dodatkowo, realizacja tego zadania we wspominanym czasie może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej w Polsce” – oceniono.

Konkluzje BAT (tzw. najlepsze dostępne techniki) określają normy zanieczyszczenia powietrza dla zakładów energetycznych, dla takich gazów, jak np.: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Ministerstwo zwraca uwagę, że zgodnie z unijną dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED), od 1 stycznia 2016 r. w Polsce już obowiązują bardziej rygorystyczne standardy emisji m.in. dla wspomnianych gazów pochodzących z dużych zakładów przemysłowych.

„Ponadto, Polska należy do grupy państw UE, które spełniają krajowe pułapy emisji. Wielkości emisji, m.in. w odniesieniu do tlenków azotu czy siarki w latach 2011-2013, były niższe od limitu dla Polski wynikającego z Traktatu o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” – dodano.

Ministerstwo Środowiska zapewniło, że walka z zanieczyszczeniami powietrza jest priorytetem dla obecnego rządu. Przypomniano m.in., że przyjęte zostało rozporządzenie dotyczące norm jakości dla kotłów grzewczych.

„Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono już 2,7 mld zł na działania w zakresie wykorzystania systemów ciepłowniczych i przyłączania do nich gospodarstw domowych. W sumie, do 2020 r., na działania poprawiające jakość powietrza resort środowiska przeznaczy 10 mld zł” – zaznaczono.

Resort dodał, że „na ukończeniu” jest rozporządzenie resortu energii dotyczące jakości paliw stałych, czyli węgla.

„Niestety, termin wejścia w życie tych przepisów w obecnym sezonie grzewczym jest zagrożony ze względu na 3. miesięczną notyfikację rozporządzenia, wymaganą przez Komisję Europejską” – napisano w komunikacie.

PAP/RIRM

drukuj