Członkowie Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO odwiedzą Puszczę Białowieską

Członkowie Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO odwiedzą w najbliższą sobotę Puszczę Białowieską. Eksperci, którzy biorą udział w 41. sesji UNESCO zostali zaproszeni do puszczy przez ministra środowiska prof. Jana Szyszko.

Przedstawiciele resortu chcą pokazać, jak wygląda Puszcza Białowieska, w której giną siedliska przyrodnicze. Drzewa zostały zaatakowane prze kornika drukarza.

Na terenie puszczy prowadzone są działania ochronne, które spotkały się ze sprzeciwem ekologów. Polska jest oskarżana, że niszczy dziedzictwo przyrodnicze.

To jest obrażanie Polski. Polska jest krajem, która posiada unikatową bioróżnorodność, a bioróżnorodność jest jednak wynikiem naszej działalności gospodarczej, czyli polskiego leśnictwa, rolnictwa,  łowiectwa i urządzania tych wszystkich terenów. W związku z tym, że mówi się, że „Polska niszczy bioróżnorodność, wycina toporem wszystkie drzewa”,  niech ci ludzie przyjadą i zobaczą, jak wygląda puszcza, kto to spowodował i jakie są konkretne dane. Niech członkowie UNESCO też powiedzą „Tak, ja jestem zwolennikiem zupełnej ochrony biernej”, ale wtedy się pytamy, co będzie z tymi gatunkami i z siedliskami, które są priorytetem np. dla Unii Europejskiej i miały trwać. I za to trzeba ponieść odpowiedzialność – mówił minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Uczestnicy 41. sesji UNESCO w Krakowie mają omówić dziś projekt decyzji w sprawie Puszczy Białowieskiej. W planach nie ma jednak debaty o zamieszczeniu obiektu na Liście Dziedzictwa Zagrożonego. Dyskusja na ten temat miałaby się odbyć w przyszłym roku.

W połowie kwietnia Komisja Europejska wezwała Polskę do wstrzymania zaplanowanych cięć w Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska podkreśla, że działa zgodnie z prawem – polskim i europejskim – które zobowiązuje nasz kraj do ochrony gatunków i siedlisk cennych dla Unii Europejskiej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj