fot. mos.gov.pl

Pierwsze posiedzenie PROP w nowym składzie

W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Obecnie Rada liczy 28 osób. Na przewodniczącą gremium wybrano prof. dr hab. Wandę Olech-Piasecką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Nowy skład powołał 10 maja 2016 r. minister środowiska Jan Szyszko.

„Obecnie Rada składa się z 28 wybitnych specjalistów, którzy mają duży dorobek w pracy na rzecz ochrony przyrody (nominacji nie przyjął Dariusz Anderwald)” – poinformował resort.

Podczas pierwszego posiedzenia Państwowej Rady Ochrony Przyrody wybrano przewodniczącego – prof. dr. hab. Wandę Olech-Piasecką (z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW) oraz dwóch wiceprzewodniczących – prof. dr. hab. Zbigniewa Mirka (z Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) oraz prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego (z Instytutu Badawczego Leśnictwa).

Wcześniej odbyła się konferencja prasowa ministra środowiska, na której Jan Szyszko wyjaśnił dziennikarzom przyczyny odwołania większości członków poprzedniej Rady.

„Powołałem drugą Radę po to, żeby pokazać, w jaki sposób Rada może współdziałać z ministrem będąc do niego krytyczna” – powiedział Polityk.

Jan Szyszko dodał, że Państwową Radę Ochrony Przyrody traktuje jako ciało doradcze dla ministra, to znaczy, że ma ona pełne prawo do tego, by wyrażać każdą opinię „za wiedzą i dla ministra”.

Zgodnie z ustawą z kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w skład PROP wchodzi od 20 do 40 członków. Powołuje ich w drodze zarządzenia minister środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy ministrze właściwym do spraw środowiska.

Aktualny skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody został powołany w dniu 24 października 2014 r. Kadencja obecnej Rady miała trwać do 24 października 2019 r. 11 marca 2016 r. zmieniono jednak ustawę o ochronie przyrody, likwidując m.in. jej kadencyjność i dając ministrowi środowiska prawo do odwoływania członków. Zmiana ta weszła w życie 15 kwietnia bieżącego roku.

PAP/RIRM

drukuj