fot. wikipedia.org

Wsparcie dla energetyki odnawialnej

Ministerstwa środowiska oraz energii przygotowały programy „Energia Plus”, „Polska Geotermia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”. 

Pierwszy program jest przeznczony dla przedsiębiorców. Ma on na celu zmniejszenie emisji gazów, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza. Opiewa na 4 mld zł. Rząd chce także w większym stopniu wykorzystać energię pochodzącą z gorących podziemnych wód. Dlatego też program „Geotermia Plus”.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że program zakłada szerokie finansowanie.

Program ten będzie finansował nie tylko odwierty geotermalne, poszukiwawcze, eksploatacyjne. Oczywiście to jest jego podstawowa funkcja, ale program ten również będzie finansował metody eksploatacji, a więc budowę ciepłowni, rozbudowę sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem geotermii, ale nie tylko, bo jeszcze z wykorzystaniem innych źródeł ogrzewania. Dzięki wprowadzonej ustawie o kogeneracji te wyniki i metody ogrzewania będą wszechstronne – powiedział Henryk Kowalczyk.

Na ten cel ma być przeznaczone 600 mln zł. Połowa ma stanowić dotacje a reszta ma być finansowana z pożyczek.

Rząd przygotował także pilotażowy program „Ciepłownictwo powiatowe”. Wsparcie trafi do przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją ciepła. O dofinansowanie będą mogły się starać głównie spółki samorządowe. Energia cieplna musiałby być produkowana w kogeneracji z energią elektryczną.

RIRM

drukuj