fot. Alex Juel/Licencja: CC BY 2.0/ Flickr

MŚ: dzięki mobilnej aplikacji sprawdzisz stan powietrza w twojej okolicy

Za pomocą bezpłatnej mobilnej aplikacji „Jakość powietrza w Polsce” każdy może sprawdzić aktualne dane o stanie powietrza w swojej okolicy – przypomina ministerstwo środowiska.

Jak wyjaśnił rzecznik resortu Paweł Mucha w aplikacji dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Dzięki temu każdy użytkownik może uzyskać aktualną informację na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. Aplikacja sama wybierze stację, która znajduje się najbliżej użytkownika, ale w każdej chwili będzie też można sprawdzić dane z pozostałych punktów pomiarowych. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o osobach, które chcą uzyskać aktualną informację na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy – dodał.

Wyniki pomiarów podawane są w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Ministerstwo tłumaczy, że przykładowo ocena „dostateczna” oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby rozważyć ograniczenie, skrócenie lub rozłożenie w czasie, aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

Aplikację można bezpłatnie pobrać dla systemu Android przez Google Play oraz dla systemu iOS przez Apple Store.

PAP/RIRM

drukuj