Programu odtwarzania w UE siedlisk żubra

Polska dba o bioróżnorodność i chcemy pokazać to całej Europie – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko. Jak dowiedziała się nasza redakcja, służyć temu ma przekazanie chętnym państwom Unii Europejskiej żubrów i pomoc w przygotowaniu im odpowiednich warunków życia i rozwoju w nowym środowisku.

Na razie, chęć przyjęcia żubrów i rozwijania gatunku, wyraziła Bułgaria. Trafić tam ma sześć sztuk zwierzęcia z Puszczy Białowieskiej. Polska pomoże Bułgarii w stworzeniu środowiska potrzebnego do życia żubrom.

Ministerstwo wskazuje, że akcja ta ma dwa cele: zwiększanie bioróżnorodności w Europie, a także odkłamanie wizerunku naszego kraju.

W Unii Europejskiej dominuje obraz Polski, jako państwa nieprzyjaznego naturze, co chcemy zmienić – podkreśla szef resortu środowiska, prof. Jan Szyszko.

Zaczęto pokazywać Polskę, jako kraj, który niszczy zasoby przyrodnicze, a sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Polska to kraj, który posiada pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących. To jest zasługa – nieliberalnego – polskiego leśnictwa, zasługa naszego rolnictwa, tego tradycyjnego – polskiego. To dzięki temu, że Ci ludzie tak gospodarowali zasobami przyrodniczymi, te gatunki w Polsce występują. Również zaczęto pokazywać i było to bardzo krzywdzące dla Polski, że nasz kraj niszczy zasoby przyrodnicze wycinając puszczę – akcentuje minister środowiska.

Projekt wpisuje się w październikowe zapowiedzi ministerstwa środowiska, dotyczące programu odtwarzania w UE siedlisk przyrodniczych. Polska jest inicjatorem tej akcji.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj