fot. pixabay.com

Min. P. Czarnek: Dążymy do tego, aby uruchomić powszechne wsparcie dziecka z niepełnosprawnościami

Dążymy do tego, aby w krótkiej perspektywie czasowej uruchomić powszechne wsparcie dziecka z niepełnosprawnościami i jego rodziny na wczesnym etapie jego rozwoju. Przygotowujemy centra dziecka i rodziny – poinformował minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki uczestniczył w wideokonferencji naukowo-metodycznej pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”.

„Wszyscy jesteśmy równi w godności osoby ludzkiej. Godność jest źródłem wszystkich naszych wolności i praw. Ta równość w godności nie zależy w ogóle w najmniejszym stopniu od tego, czy jesteśmy wysocy, czy niscy, czy jesteśmy przy tuszy, czy może nie, czy jesteśmy pełnosprawni, czy też mamy niepełnosprawności ograniczające nam nasze życie. Ta równość w godności jest dla wszystkich i godność jest równa dla wszystkich osób” – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Jak mówił, trzeba wychodzić z tego punktu.

„Jako państwo musimy robić wszystko, co jest możliwe, jest w zasięgu naszych możliwości organizacyjnych, finansowych, żeby z uwagi na tę równość w godności wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży, osobom z niepełnosprawnościami, a także naprzeciw oczekiwaniom rodzin tych dzieci i młodzieży, by umożliwić im szczęśliwe życie pomimo niepełnosprawności” – wskazał minister.

Zwrócił uwagę na to, że są różne niepełnosprawności, ale w odpowiedzi na każdy rodzaj ograniczenia, jaki się wiąże z niepełnosprawnością, trzeba podejmować stosowne działania.

„Cieszę się, że w Polsce mamy sytuację, że 70 proc. uczniów z niepełnosprawnościami objętych jest dzisiaj edukacją włączającą. Oni uczą się w szkołach wraz ze swoimi rówieśnikami cieszącymi się zdrowiem” – powiedział.

Mówiąc o pozostałych 30 proc. uczniów z niepełnosprawnościami, zauważył, że można ten wynik odczytać tak, że „są to uczniowie, do których jeszcze nie dotarliśmy”, ale także tak, że „te 30 proc. kształci się w edukacji specjalnej i kształci się na wysokim poziomie”.

„Trzeba teraz znaleźć taki model, w którym rzeczywiście przygotowanie kadry w szkołach, placówek oświatowych oraz środowiska szkolnego spowoduje, że to włączenie do edukacji będzie na wyższym poziomie, z jedną bardzo ważną uwagą: o tym, gdzie uczy się dziecko, które ma niepełnosprawności, decydują rodzice wraz ze specjalistami, którzy potrafią te niepełnosprawności rozpoznać, zdiagnozować i podpowiadając rodzicom wskazać, które miejsce dla ich dziecka i dla nich samych było by najlepsze” – zaznaczył Przemysław Czarnek.

Jednocześnie podkreślił, że obowiązkiem państwa jest przygotowanie systemu, w którym przyjęcie wszystkich, którzy będą chcieli i będą mogli w edukacji włączającej uczestniczyć, było możliwe.

„W tym celu dążymy do tego, aby w krótkiej perspektywie czasowej uruchomić powszechne wsparcie dziecka z niepełnosprawnościami na wczesnym etapie jego rozwoju, by jeszcze przed szkołą, przez te kilka lat, gdy będzie poza systemem edukacji, praca z tym dzieckiem, rehabilitacja dziecka i opieka nad nim, nad całą rodziną, spowodowała jak najlepsze przygotowanie do edukacji włączającej. Centra dziecka i rodziny, które przygotowujemy, będą odpowiedzią na to” – zapowiedział minister edukacji i nauki.

Tematem konferencji jest przygotowywanie nauczycieli do edukacji włączającej w Europie. Jest ona skierowana do przedstawicieli uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

PAP

drukuj