fot. pixabay.com

MFiPR będzie monitorować sprawę wypłat bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorców

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie monitorować sprawę wypłat bezzwrotnych dotacji dla mikro- i małych przedsiębiorców. Chodzi o realizację programu „Dotacje na kapitał obrotowy” przez marszałków województw.

„Rzeczpospolita” podała, że w województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim, bezzwrotne dotacje prawdopodobnie nie zostaną uruchomione.

Dlatego minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja, że resort będzie monitorował marszałków województw w tej sprawie.

– Wspólnie z marszałkami województw na wielu konferencjach ustaliliśmy, że będziemy wprowadzać wspólny produkt, czyli właśnie dotacje na kapitał obrotowy. Część województw już uruchomiła takie wsparcie, natomiast część się przygotowuje. Z deklaracji marszałków wynikało, że jeżeli będzie taka potrzeba, to marszałkowie będą też zwiększać środki przeznaczone na wsparcie. My w tej chwili będziemy monitorować marszałków województw, ponieważ docierają takie informacje, że część województw nie uruchomiło wsparcia, przypominając o konieczności uruchomienia wsparcia dla przedsiębiorców – zadeklarowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że marszałkowie dysponują środkami w ramach swoich Regionalnych Programów Operacyjnych i mogą elastycznie przesuwać je pomiędzy różnymi priorytetami.

Gdyby się okazało, że marszałkowie z jakiegoś powodu nie chcą uruchomić wsparcia, sprawdzone zostaną możliwości wygospodarowania wolnych środków w ramach programów krajowych – zapewniła minister.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła przy tym, że krajowe Programy Operacyjne wspierają już średnich przedsiębiorców. Dotacji udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która na realizację tego celu ma 2,5 mld zł.

RIRM

drukuj