Merkel i Hollande wzywają kraje UE do przestrzegania prawa azylowego

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Francois Hollande wezwali w poniedziałek w Berlinie wszystkie kraje UE do przestrzegania unijnych przepisów regulujących przyjmowanie uchodźców i rozpatrywanie wniosków o azyl.

Chodzi nie tylko o rejestrowanie imigrantów, ale także o ustalenie minimalnych standardów dotyczących ich zakwaterowania i opieki zdrowotnej – powiedziała Merkel dziennikarzom przed spotkaniem z Hollande’em w urzędzie kanclerskim.

„Niemcy i Francja oczekują od wszystkich krajów członkowskich rzeczywistego wdrożenia w całości prawa azylowego” – zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu. Jej zdaniem konieczna będzie interwencja Komisji Europejskiej, jeżeli kraje UE nie będą dotrzymywały przyjętych ustaleń.

Prezydent Hollande oświadczył z kolei, że Europie potrzebny jest jednolity system przyznawania azylu. Istnienie takiego systemu jest warunkiem utrzymania systemu swobodnego przemieszczania się na obszarze umowy z Schengen.

Merkel i Hollande opowiedzieli się za stworzeniem obowiązującej w całej UE listy krajów bezpiecznych. Wnioski obywateli tych krajów o azyl polityczny mogłyby być rozpatrywane w przyspieszonym tempie. Po odrzuceniu wniosku osoby takie mogłyby być szybko odsyłane do krajów pochodzenia. Obecnie kraje europejskie różnią się w ocenie wniosków o azyl składanych przez obywateli krajów Bałkanów Zachodnich.

Zdaniem Paryża i Berlina do końca roku w Grecji i we Włoszech powinny powstać punkty szybkiej rejestracji uchodźców (hotspots), w których pracowaliby też eksperci unijni i przedstawiciele innych krajów.

Berlin zarzuca innym krajom UE, że nie przestrzegają przepisów o azylu, nie rejestrując imigrantów i pozwalając im na przejazd do Niemiec. W tym roku w Niemczech liczba azylantów ma przekroczyć 800 tys.

PAP/RIRM

drukuj