Wpisy

Nieprawdziwe zarzuty Francji wobec Polski

Prezydent Francji Emmanuel Macron zarzuca Polsce, że blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska. To nieprawda – odpowiadają polskie władze i mówią, że Polska podejmuje szereg działań, by sprostać poprawie jakości powietrza, wód ziemi, ale również redukcji emisji dwutlenku węgla.