fot. PAP/Tomasz Gzell

MEN rozpoczęło „prekonsultacje” nowej podstawy programowej

MEN rozpoczęło w środę „prekonsultacje” projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej. Jeszcze w grudniu projekt nowej podstawy ma trafić do właściwych konsultacji i uzgodnień.

Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym w środę na konferencji prasowej przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia, przewidywanym czasem podpisania nowej podstawy programowej przez minister edukacji jest luty. Powinna ona zostać opublikowana do końca lutego.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści w niej zawartych. To na jej podstawie pisane są programy nauczania i podręczniki.

Pierwsi zgodnie z nową podstawą programową uczyć się mają uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły branżowej. To od tych klas rozpocznie się jesienią 2017 r. zmiana w nauczaniu. Nowa podstawa będzie wprowadzana stopniowo, tak by docelowo objąć wszystkie roczniki.

Wraz z projektem nowej podstawy programowej do „prekonsultacji” trafił też projekt rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Określone jest w nim, ile godzin nauki danego przedmiotu będą mieli uczniowie na danym etapie edukacyjnym, w danej klasie.

Oba projekty opublikowano w środę na stronie internetowej MEN. Uwagi do nich można nadsyłać do 9 grudnia.

Pierwszy język obcy od I klasy szkoły podstawowej, drugi od VII, historia od IV klasy, geografia i biologia od V klasy, chemia i fizyka od VII klasy, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa w VIII klasie – tak wyglądać będzie nauczanie przedmiotowe w 8-letniej szkole.

Kopeć podał, że w 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego.

W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Od V klasy w miejsce przyrody wprowadzone zostaną geografia i biologia. W klasie VII dojdą drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII – wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki – do VII klasy włącznie.

Wiceminister poinformował także, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej, której projekt poddano „prekonsultacjom”, ma być docelowa, podobnie jak przygotowywane na jej podstawie podręczniki mają być docelowe. Dlatego – jak zaznaczył – eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII-VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody.

W przypadku niektórych przedmiotów, np. języka polskiego i historii, treści nauczania opisano nie tylko dla danego etapu edukacyjnego, ale także dla konkretnej klasy.

Kopeć pytany o to, czego będą się uczyli na historii uczniowie, którzy we wrześniu 2017 r. zamiast do I klasy gimnazjum pójdą do VII klasy, powiedział, że rozpoczną naukę od historii XIX w.

Z opublikowanego projektu podstawy wynika, że do szkół podstawowych na języku polskim powraca kanon lektur szkolnych.

W środę do „prekonsultacji” MEN skierowało projekt nowej podstawy programowej. Z opublikowanego na stronie internetowej resortu dokumentu wynika, że na języku polskim już od IV klasy określone będą lektury obowiązkowe dla uczniów oraz lektury uzupełniające.

Tekstem, który będzie powracał co roku przez cały czas nauki w szkole podstawowej będzie „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach nauki, począwszy od IV klasy, uczniowie będą omawiać wybrane zagadnienia z tej lektury, np. w V klasie zajmą się zwyczajami i obyczajami, by w klasie VIII analizować całość tekstu.

W kanonie obowiązkowym w szkole podstawowej będą też m.in. „Akademia pana Kleksa”, „W pustyni i w puszczy”, „Quo vadis”, „Zemsta”, „Katarynka”, „Siłaczka”, „Syzyfowe prace”, „Kamienia na szaniec”, a także: „Mikołajek”, „Mały Książe”, „Chłopcy z Placu Broni”, „Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa”, „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, „Dynastia Miziołków”, „Czarne stopy”, „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, a także komiks „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Wśród lektur uzupełniających znalazły się m.in. „Igrzyska śmierci” i „Pamięć i tożsamość” (fragmenty) Jana Pawła II.

Z kolei z projektu ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej wynika, że w klasach IV i V uczniowie będą mieć po 6 lekcji języka polskiego w tygodniu, w klasie VI – 5 lekcji polskiego, a w VII i VIII klasie – po 4 lekcje.

W klasach IV-VIII tygodniowy wymiar matematyki to 4 lekcje, języka obcego pierwszego – 3 lekcje, a drugiego języka obcego (nauczany będzie od VII klasy) – to 2 lekcje.

Historii uczniowie będą mieli w IV klasie jedną lekcję w tygodniu, a w klasach V-VIII – po 2 lekcje.

Przyroda w IV klasie będzie miała wymiar dwóch lekcji w tygodniu. Geografia – jednej lekcji w klasach V-VI i VIII oraz dwóch lekcji w klasie VII. Taki sam wymiar i układ godzin będzie miała biologia. Chemia i fizyka będą miały wymiar po dwie lekcje klasach VII i VIII.

W klasach IV-VI uczniowie będą mieli jedną w tygodniu lekcje informatyki i cztery lekcje wychowania fizycznego, w klasach IV-VII – po jednej lekcji plastyki i jednej lekcji muzyki, a w klasach IV-VI – po jednej lekcji techniki.

Wiedza o społeczeństwie będzie prowadzona w VIII klasie w wymiarze dwóch lekcji w tygodniu, a edukacja dla bezpieczeństwa – w wymiarze jednej lekcji w tygodniu.

Do „prekonsultacji” trafiły w środę też ramowe plany nauczania dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla szkół branżowych.

Kopeć poinformował, że projekt podstaw programowych dla liceów i techników przedstawiony zostanie do końca pierwszego kwartału 2017 r.

Zgodnie z planowaną przez rząd reformą w miejsce obecnie istniejących typów szkół mają się pojawić: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany miałyby się rozpocząć od roku szkolnego 2017/2018.

We wtorek Sejm rozpoczął prace nad projektami ustaw wprowadzającymi reformę: Prawem Oświatowym i Przepisami wprowadzającymi Prawo Oświatowe.

 

 

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj