List do plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, zachęca rolników i cukrowników do zawarcia porozumienia branżowego. Do plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru szef resortu wystosował list.

W liście minister Krzysztof Jurgiel wskazuje, że porozumienie m.in. określi warunki formy skupu  buraków. Ponadto mają być w nim określone warunki współpracy dotyczące m.in. systemu zapłaty za surowiec oraz zasady obsługi dostaw.

Może też ono rozstrzygać kwestie premii za wczesne i późne dostawy buraków, własność wysłodków, zasady wyboru oraz dostawy nasion. Negocjowane porozumienie ma m.in. określić wzór umowy dostawy, zgodny z rozporządzeniem i przepisami Unii Europejskiej.

Stanisław Lubaś, przewodniczący NSZZ „S” Krajowej Spółki Cukrowej, ocenia, że do porozumienia najprawdopodobniej dojdzie.

– Rok 2017 jest zapasem i to rodzi nowe wyzwania, ponieważ nie będzie limitów produkcyjnych. Będzie całkowicie wolny rynek handlu cukrem, co niesie za sobą pewne zagrożenia, nawet tego, że uprawy buraka mogą zniknąć czy być poważnie ograniczone. Potrzebne jest więc porozumienie na poziomie całego kraju, tak jak jest to w krajach zachodnich, gdzie jest ono zapisane, tak jak mają pracownicy w zakładowych spółkach pracy, który gwarantuje nam pewne działania, sankcjonuje pewne rozwiązania, które są dla pracowników korzystne. Tak samo tutaj plantatorzy powinni to zrobić, bo sytuacja może być różna po 2017 roku, a plantatorzy muszą mieć gwarancję – mówi Stanisław Lubaś.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Związek Producentów Cukru od tygodni rozmawiają o stworzeniu ram dwustronnej współpracy.

Chodzi o formę porozumienia branżowego zawieranego na poziomie krajowym. Miałoby ono obowiązywać po zniesieniu kwotowania cukru w UE, tj. od października 2017 roku. Na razie jednak nie osiągnięto konsensusu.

RIRM

drukuj