W lipcu komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację nieruchomości Chmielna 70 i Sienna 29

3 i 14 lipca komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w stolicy zbierze się na rozprawie w sprawie nieruchomości przy ul. Chmielnej 70, a 14 lipca – także co do nieruchomości przy Siennej 29 – podano po czwartkowym posiedzeniu niejawnym komisji.

Komunikat o takich decyzjach, zamieszczony na stronach internetowych komisji, nie podaje, kto ma zeznawać na tych rozprawach.

Pierwotnie pierwsze rozprawy w komisji zaplanowano na 27, 28 i 29 czerwca, ale terminy te ostatnio zmieniono: pierwsza rozprawa ma się odbyć w poniedziałek 26 czerwca, a kolejna – 29 czerwca. Komisja ma badać wtedy sprawy nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10.

12 czerwca, po pierwszym posiedzeniu komisji jej przewodniczący komisji Patryk Jaki mówił, że w sprawie tych nieruchomości komisja wzywa m.in. prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz (która odmawia stawiennictwa – PAP), stołecznych urzędników, a także osoby, które mają już postawione prokuratorskie zarzuty w związku z reprywatyzacją, w tym Macieja M. (beneficjenta decyzji o użytkowaniu wieczystym).

12 czerwca komisja wszczęła postępowania rozpoznawcze w sprawach siedmiu nieruchomości. Komisja złożyła już wnioski do sądu o zabezpieczenia na księgach wieczystych – by uniemożliwić obrót tymi nieruchomościami do czasu decyzji komisji.

Wobec tych siedmiu nieruchomości wcześniej przeprowadzono czynności sprawdzające na podstawie analizy dokumentów z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, miasta st. Warszawy oraz prokuratury. Poinformowano miasto st. Warszawę i SKO o wszczęciu postępowań rozpoznawczych – toczące się tam i przed innymi organami postępowania co do tych nieruchomości podlegają zawieszeniu.

Komisja bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

Komisja może stwierdzać wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała ona nieodwracalne skutki prawne. Wtedy komisja może nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości. Komisja może wstrzymywać postępowania innych organów, np. sądów, oraz wpisywać w księgach wieczystych ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu. Może też przyznawać od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.

PAP/RIRM

drukuj