fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Kursy dla polskich nauczycieli pracujących za zachodnią granicą

Sytuacja i najpilniejsze potrzeby szkół polonijnych w Niemczech – to jeden z tematów spotkania, które odbyło się w Senacie, z grupą polskich nauczycieli na co dzień żyjących i pracujących za zachodnią granicą.

Dwudziestu nauczycieli pracujących w polskich szkołach w Niemczech przebywa w naszym kraju. Pedagodzy biorą udział w kursie doskonalącym wiedzę i kompetencje z zakresu przygotowania uczniów do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego.

W czasie ośmiodniowego pobytu nauczyciele spotkali się z senator PiS-u Małgorzatą Kopiczko z senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

– Szkolenia są finansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i środków Senatu. Szkolenia dotyczą podniesienia kompetencji językowych nauczycieli, ale przede wszystkim przygotowanie nauczycieli do tego, aby tak pracowali z młodzieżą i dziećmi, aby w przyszłości młodzież mogła otrzymać certyfikat z języka polskiego i zdać taki egzamin – poinformowała Małgorzata Kopiczko.

Jednym z polonijnych nauczycieli, który przyjechał na kurs do Polski jest Ewa Mierzejewska, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech. Jak wskazuje, pobyt w ojczyźnie to okazja przede wszystkim do pogłębiania wiedzy.

– Umożliwia nauczycielom niezależnie od miejsca, w którym uczą języka polskiego, znalezienie możliwości w nowym systemie certyfikacji. To znaczy porównanie starego systemu i nowego, znalezienie miejsca dla swoich uczniów i sprawdzenia czy to jest coś dla mojego ucznia. Na ile certyfikat z języka polskiego jest atrakcyjny dla różnych form nauczania języka polskiego w Niemczech – powiedziała Ewa Mierzejewska.

W kursie udział biorą nauczyciele zrzeszeni w dwóch organizacjach: Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Polskiej Misji Katolickiej.

RIRM

drukuj