Ks. prof. Bortkiewicz: W 2015 r. przyjęto złe, godzące w życie ustawy

Końcówka 2015 roku to czas na pierwsze podsumowania. Mijający rok, jak zauważa ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk, zostanie zapamiętany w szczególności przez wprowadzenie kontrowersyjnej ustawy o in vitro. Przypomina także dążenie ówczesnej kolacji PO-PSL do uchwalenia projektu ustawy o tzw. uzgodnieniu płci.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz podkreślił, że mieliśmy do czynienia z falą przyjmowania złych i godzących w życie ustaw.

– Właściwie takim rzutem na taśmę uchwalano to, co się tylko dało uchwalić, a więc ustawę przeciwko życiu poczętemu w postaci ustawy o reprodukcji in vitro. Uchwalano ustawę o zmianie płci. Dążono do rozszerzenia tej ustawy jeszcze na promowanie związków transseksualnych, transpłciowych itd. Mieliśmy więc jakąś zupełnie absurdalną sytuację, w której ustępujący rząd chciał zostawić na zakończenie swojej kadencji strasznie niebezpieczne ustawy dla polskiej rzeczywistości, i poniekąd je zostawił. Na szczęście zmiana sceny politycznej w Polsce przyniosła też radykalną zmianę w tym zakresie i postawiła nas znowu w sytuacji perspektywy nadziei – ocenia Ksiądz Profesor.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zauważył ponadto, że niepokojące rzeczy działy się również na arenie międzynarodowej. Jako przykład wskazał Irlandię, która dopuściła urzędową zmianę płci bez zbędnych formalności. W maju kraj ten stał się też pierwszym na świecie, w którym związki jednopłciowe mogą korzystać z praw małżeństwa.

RIRM

drukuj