fot. gospodarkamorska.pl

Krajowa Izba Odwoławcza: Wybór oferty ws. wykonania przekopu Mierzei Wiślanej zgodny z prawem

Wybór oferty NDI i Besix – polsko-belgijskiego konsorcjum – jako najkorzystniejszej do wykonania przekopu Mierzei Wiślanej jest zgodny z prawem. Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza i oddaliła trzy odwołania, jakie złożyły firmy po wyborze konsorcjum.

Firmy, skarżąc wybór oferty, wysuwały zarzuty dotyczący między innymi rażącego zaniżenia cen jednostkowych wykonawców czy niedopuszczalnej poprawy oferty. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie odwołania.

Urząd Morski w Gdyni informował w lipcu, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na pierwszy etap prac przy przekopie Mierzei Wiślanej złożyło konsorcjum, które zaproponowało cenę ponad 992 mln zł.

Aby zamawiający mógł podpisać umowę z wykonawcą, musi wyczerpać się tryb odwołań – mówi dyrektor biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michał Kania.

– Od ogłoszenia Urzędu Morskiego w Gdyni odwołały się trzy firmy, które miały jakieś zastrzeżenia co do samego postępowania procedury. Wczoraj przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie odbyło się posiedzenie, po którym orzeczono, że te odwołania są niezasadne, ponieważ ten wybór przebiegł zgodnie z prawem. W tym momencie jest siedem dni na odwołanie od tej decyzji. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie lub Krajowa Izba Odwoławcza uzna kolejne odwołanie za niezasadne, będzie można podpisać kontrakt z wyłonionym oferentem, czyli przyszłym wykonawcą przekopu – wyjaśnia Michał Kania.

Umowa z wyłonionym wykonawcą może zostać zawarta już na przełomie września i października. Ogłoszenie drugiej części budowy kanału powinno nastąpić jesienią bieżącego roku. Budowa Kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ma potrwać do 2022 r.

RIRM

drukuj