fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Konferencja KUL: „Doskonałość edukacji akademickiej”

Nie ilość studentów, ale jakość ich kształcenia należy do głównych wyzwań, jakim chce sprostać resort nauki i szkolnictwa wyższego. Odpowiedzią na potrzeby środowiska akademickiego ma być tzw. Ustawa 2.0, której treść w Lublinie konsultował dziś wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier Jarosław Gowin wziął udział w konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zatytułowanej: „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”.

To istotny temat, bo umasowienie uczelni wyższych należy do głównych problemów środowiska naukowego w Polsce – wskazywał wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek.

– Dziesięciokrotny wzrost liczby studentów i zaledwie kilkudziesięcioprocentowy wzrost nauczycieli akademickich. Siłą rzeczy jakość tego kształcenia na uczelniach wyższych musiała spaść – podkreślał wojewoda lubelski.

Dlatego nie liczbę studentów, ale jakość ich kształcenia promują nowe zasady finansowania uczelni wyższych – zauważył wicepremier Jarosław Gowin.

– Bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę studentów, tylko proporcje między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych, a więc nie więcej niż 12, 13 studentów na jednego pracownika, tak żeby był bezpośredni kontakt typu mistrz – uczeń, żeby odejść od tych negatywnych konsekwencji umasowienia studiów – akcentował minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Obok poprawy jakości kształcenia równie istotne jest zróżnicowanie uczelni pod kątem ich misji. Inne zadania stawia się bowiem przed uniwersytetem, a inne przed uczelnią zawodową.

Naprawa polskiego szkolnictwa nie byłaby jednak możliwa bez wielkiej wartości, jaką jest wychowanie – tłumaczył rektor Katolickiego Uniwersytetu ks. prof. Antoni Dębiński.

– Jestem przekonany, że każda aktywność akademicka, naukowo-badawcza i dydaktyczna musi być mierzona także w wymiarze moralnym – podkreślał ks. prof. Antoni Dębiński.

Bez samonaprawy środowiska akademickiego nie uda się nam przeprowadzić zmian korzystnych dla studentów i wykładowców – przekonywał wicepremier Jarosław Gowin.

– Wolność przyniesie dobre efekty tylko wtedy, jeżeli towarzyszyć jej będzie większy, wyższy niż do tej pory etos oraz większe poczucie odpowiedzialności – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Treść ostatecznych zmian, jakie ma przynieść tzw. Ustawa 2.0, minister nauki i szkolnictwa wyższego konsultuje ze środowiskiem akademickim w całej Polsce. Szczegółowe propozycje resortu poznamy podczas Narodowego Kongresu Nauki, który we wrześniu tego roku odbędzie się w Krakowie.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj