fot. PAP/Jakub Kamiński

Komunistyczne zbrodnie bez kary? Apel ws. nowelizacji ustawy o IPN

W ustawie o IPN potrzebny jest zapis o tym, że żadna zbrodnia komunistyczna nie ulegnie przedawnieniu. Apeluje o to Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.

1 sierpnia tego roku przedawnieniu ulegną zbrodnie komunistyczne poza zabójstwami. Tak wynika z ustawy o IPN – mówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

– Kiedy w latach 90. powstawała ustawa o IPN, założono optymistycznie, że w ciągu 30 lat wszystkie zbrodnie komunistyczne ulegną osądzeniu, stąd też czas przedawnienia tych zbrodni upływa 1 sierpnia 2020 roku – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

Niestety dawne zbrodnie nie zostały rozliczone. Ich katalog jest długi. Najpoważniejsze to mordy na przeciwnikach politycznych. Te przestępstwa będą ścigane jeszcze przez 10 lat. Już za ponad 2 miesiące mogą się przedawnić takie zbrodnie jak tortury, pobicia, nielegalne uwięzienia, bezprawne wyroki sądowe, inwigilacje, zastraszania, bezpodstawne zwolnienie z pracy.

Przedawnienie w praktyce oznacza to, że ich sprawcy nie będą już ścigani przez prokuratorów pionu śledczego IPN – zauważył dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

– Jest oburzające, że na mocy porozumień Okrągłego Stołu, a może raczej pod tym stołem zawieranych, w dalszym ciągu, jeżeli jest ktoś pociągany do odpowiedzialności z komunistycznych oprawców, to tylko szeregowi wykonawcy, natomiast mocodawcy od Jaruzelskiego i Kiszczaka już nie żyjących począwszy, zawsze się jakoś od tego wymigiwali – oznajmił dr Jerzy Bukowski.

Pilnej nowelizacji ustawy o IPN domagają się działacze opozycji antykomunistycznej. Stowarzyszenie Godność wystosowało do posłów specjalny Apel.

„Dziś jako byli represjonowani zwracamy się do posłów Zjednoczonej Prawicy, aby znowelizować ustawę o IPN, tak aby z dniem 1 sierpnia br. nie uległy przedawnieniu komunistyczne zbrodnie. Apelujemy, aby ustawowo pozbawić stopni wojskowych sędziów i prokuratorów wydających wyroki w procesach politycznych w PRL” – zaapelowało Stowarzyszenie Godność.

Wymiar sprawiedliwości III RP przez ostatnie 30 lat nie osądził wielu zbrodni komunistycznych, dlatego Andrzej Michałowski ze Stowarzyszenia Godność kieruje specjalną prośbę do prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego.

– Panie prezesie proszę swoim autorytetem nie pozwolić na to, aby te zbrodnie zostały zamiecione pod dywan – powiedział Andrzej Michałowski.

Wielu parlamentarzystów deklaruje poparcie dla nowelizacji ustawy o IPN między innymi senator Jan Maria Jackowski.

– Najlepiej jakby to rząd wystąpił z inicjatywą w tym zakresie. W innym wypadku byśmy mieli taką sytuację, że po prostu rozliczenie zbrodni komunistycznych w III RP stało się po prostu fikcją – zaakcentował Jan Maria Jackowski.

Zbrodnie komunistyczne w ogóle nie powinny ulegać przedawnieniu – podkreślił Jan Józef Kasprzyk.

– Istnieje oczywista konieczność nowelizacji ustawy o IPN i wprowadzenie przepisu, który byłby symetryczny w przypadku zbrodni komunistycznych do zbrodni nazistowskich – podsumował Jan Józef Kasprzyk.

Wielu sprawców zabójstw na kapłanach i działaczach opozycji nie zostało rozliczonych ze zbrodni. Dotyczy to m.in. zamordowania ks. Stanisława Niedzielaka i ks. Sylwestra Zycha. Nie wskazano także zleceniodawców zabójstwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

TV Trwam News

drukuj