PAP/Radek Pietruszka

[TYLKO U NAS] Prok. A. Pozorski: Mamy nadzieję, że analiza wszystkich wyroków stanu wojennego przyczyni się do tego, że osoby, które zostały skrzywdzone przez komunistyczny system, będą miały moralne poczucie, iż ktoś stanął w ich obronie w dzisiejszej Polsce

Dokonana została wstępna analiza, która wykazała, że orzeczenia sądowe, które zapadały w latach 80., nie miały nic wspólnego z poczuciem wymiaru sprawiedliwości, natomiast były to wyroki mające charakter represyjny, czyli one z jednej strony miały wyeliminować ludzi, którzy sprzeciwiali się ówczesnej władzy życia publicznego, a z drugiej strony ich surowy wymiar miał zastraszyć pozostałą część społeczeństwa (…). Mamy nadzieję, że analiza wszystkich wyroków stanu wojennego przyczyni się do tego, że osoby, które zostały skrzywdzone przez komunistyczny system, będą miały moralne poczucie, iż ktoś stanął w ich obronie w dzisiejszej demokratycznej Polsce – powiedział prok. Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca Prokuratora Generalnego, w środowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Instytut Pamięci Narodowej planuje pociągnąć do odpowiedzialności komunistycznych sędziów i prokuratorów z czasu PRL-u. Sprawę skomentował prok. Andrzej Pozorski.

– W tej chwili wysłaliśmy do poszczególnych oddziałowych komisji na terenie całego kraju 144 wyroki, które zapadły w okresie stanu wojennego. Celem postępowania jest analiza całego postępowania karnego, które było wówczas prowadzone. Mówię całego postępowania karnego, bo prokuratorzy mają dokonać analizy prawnej zarówno czynności, które były podejmowane w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, jak i wykonawczym. To będzie więc kompleksowa analiza wszystkich czynności procesowych, które były podejmowane, a więc mówimy nie tylko o samych wyrokach i działalności sądowej, ale ocenie prawnej będą poddane również czynności procesowe przeprowadzone przez funkcjonariuszy SB oraz prokuratorów. Będziemy badali zasadność wszczęcia postępowania karnego, wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, stosowania środków zapobiegawczych, a wówczas w niemal każdym przypadku stosowano tymczasowe aresztowanie – wskazał gość Radia Maryja.

– Dokonana została wstępna analiza, która wykazała, że orzeczenia sądowe, które zapadały w latach 80., nie miały nic wspólnego z poczuciem wymiaru sprawiedliwości, natomiast były to wyroki mające charakter represyjny, czyli one z jednej strony miały wyeliminować ludzi, którzy sprzeciwiali się ówczesnej władzy życia publicznego, a z drugiej strony ich surowy wymiar miał zastraszyć pozostałą część społeczeństwa – dodał dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Bulwersujące jest to, że komunistyczni sędziowie, którzy jawnie i bezwzględnie prześladowali Polaków w czasach PRL-u, przeszli w stan spoczynku chociażby jako sędziowie Sądu Najwyższego.

– Jeden z sędziów, który wtedy orzekał, 31 lipca 2015 roku przeszedł w stan spoczynku jako sędzia Sądu Najwyższego. Tak drastyczne wyroki, które wydawał, nie spowodowały tego, że po zmianach ustrojowych został wyeliminowany z wymiaru sprawiedliwości. Dalej wydawał wyroki, ale tym razem nie w imieniu PRL-u, ale Rzeczpospolitej Polskiej. Moim zdaniem tacy sędziowie nie mieli moralnego prawa do tego, aby nadal sądzić – podkreślił zastępca Prokuratora Generalnego.

– Jeżeli chodzi o uchylenie immunitetów w stosunku do sędziów i prokuratorów, to już wcześniej kierowaliśmy te sprawy do sądu, natomiast na 38 złożonych wniosków sądy nie uwzględniły naszych wniosków. Po utworzeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego takich wniosków skierowaliśmy 15. Prawomocnie rozpoznanych zostało 6 z nich, a 5 zostało uwzględnionych. Mamy nadzieję, że analiza wszystkich wyroków stanu wojennego przyczyni się do tego, że osoby, które zostały skrzywdzone przez komunistyczny system, będą miały moralne poczucie, iż ktoś stanął w ich obronie w dzisiejszej demokratycznej Polsce – podsumował prok. Andrzej Pozorski.

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem prok. Andrzeja Pozorskiego można odsłuchać [tutaj].

 

radiomaryja.pl

drukuj