PAP/Tomasz Gzell

Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzję warszawskiego ratusza. Ratusz ponownie zaskarży te decyzję do sądu?

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję warszawskiego ratusza w sprawie odszkodowania za nieruchomość przy ul. Powsińskiej 31. Przyznała też kolejne zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych lokatorów.

W okresie prezydentury Hanny Gronkiewicz Waltz zapadła decyzja o przyznaniu 4,5 mln zł odszkodowania za nieruchomość przy ul. Powsińskiej 31. Komisja weryfikacyjna uchyliła postanowienie warszawskiego ratusza.

– Nie zbadano kluczowych dla tej sprawy przesłanek – mówił Patryk Jaki, przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

M.in. tego, czy osoba, która zgłosiła się po odszkodowanie, miała do niego prawo. Komisja zwraca uwagę na niegospodarność. Dodatkowo, także dziś, zapadła decyzja o przyznaniu kolejnych odszkodowań i zadośćuczynień pokrzywdzonym lokatorom.

– Odszkodowania dla osób, których – opis nękania tych osób – szczególnie przy nieruchomościach przy Noakowskiego, Marszałkowskiej, dalej jak się czyta te opisy, człowiek nie może uwierzyć, że do czegoś takiego dochodziło w XXI wieku – akcentował wiceminister sprawiedliwości.

Poseł Jan Mosiński postawił pytanie: „Gdzie jest Paweł Rabiej?” Dzisiaj – jak przekonuje komisja weryfikacyjna – wiceprezydent stolicy blokuje wypłatę odszkodowań.

– Pytanie, czy Paweł Rabiej ponownie skieruje te decyzje, zaskarżając się do sądu, czy też zgodnie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami z maja 2018, z sierpnia 2018, będzie za tym, aby te odszkodowania wypłacić – podkreślał Jan Mosiński, członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

Wtedy Paweł Rabiej głosował za odszkodowaniami. Dziś twierdzi, że brakuje podstawy prawnej, by wypłacić pieniądze pokrzywdzonym lokatorom.

TV Trwam News/RIRM

drukuj