fot. pixabay.com

WSA oddalił skargi na decyzję komisji weryfikacyjnej ws. Brackiej 22

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w czwartek skargi na decyzję komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji odnoszące się do nieruchomości przy ul. Brackiej 22 – poinformowała komisja weryfikacyjna.

„Sąd uznał, że decyzje komisji są prawidłowe, ponieważ bez wniosku dekretowego nie można przyznać prawa użytkowania wieczystego. Z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy nie wynika, aby wniosek dekretowy został złożony. Faktu złożenia wniosku i jego treści nie można domniemywać na podstawie dokumentów pośrednich. Wykazy zbiorcze od wojewody nie mogą być dowodem złożenia wniosku dekretowego” – poinformowano w czwartkowym komunikacie komisji o głównych motywach rozstrzygnięcia WSA.

Komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich rozstrzygnęła sprawę dotyczącą reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Brackiej 22 w lutym 2021 roku. Wówczas komisja orzekła o nieważności decyzji burmistrza gminy Warszawa-Centrum z czerwca 2001 r., stwierdziła też nieważność wcześniejszej decyzji prezydenta Warszawy z marca 1999 roku.

W sprawie nieruchomości przy Brackiej 22 – jak przypomniano – komisja wskazywała m.in. na fakt, że prezydent Warszawy orzekł o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste pomimo złożenia wniosku dekretowego po terminie. Ponadto „organ ustanowił prawo użytkowania wieczystego do gruntu, który nie stanowił własności poprzedników prawnych osób występujących o ustanowienie tego prawa”.

Komisja uznała też, że o „czynszu symbolicznym” w tej sprawie bez podstawy prawnej – albowiem na podstawie zarządzenia prezydenta Warszawy, które nie jest przepisem powszechnie obowiązującym.

„Decyzja zawierała również elementy, charakterystyczne dla stosunku cywilnoprawnego, co także skutkowało rażącym naruszeniem prawa i działaniem ze strony prezydenta Warszawy bez podstawy prawnej” – argumentowano.

Tamte decyzje komisji zostały zaskarżone do WSA przez strony postępowania.

„Komisja wnosiła konsekwentnie o oddalenie skarg” – przekazano.

WSA w czwartek oddalił skargi nie kwestionując rozstrzygnięcia i decyzji komisji. Sąd skupił się przede wszystkim na kwestii braku potwierdzenia wniosku dekretowego.

„Powyższe jest wystarczającym powodem do stwierdzenia nieważności decyzji prezydenta Warszawy. Pozostałe kwestie na tym etapie są bezprzedmiotowe, a rozważania o dacie złożenia wniosku są przedwczesne” – wskazał WSA.

Przed kilkoma tygodniami do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiło natomiast pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcina Wiącka, o to, czy nabywcy roszczeń dekretowych mają uprawnienia w administracyjnych sprawach reprywatyzacyjnych.

Pytanie to jest pokłosiem kilku głośnych orzeczeń NSA z sierpnia i października ubiegłego roku, w których sąd ten wskazywał, że nabycie roszczeń reprywatyzacyjnych nie musi skutkować uprawnieniami takiego nabywcy w procedurze administracyjnej. Wówczas NSA zmienił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których wcześniej WSA uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. NSA zaś uchylił wyroki WSA i oddalił skargi na decyzje komisji.

PAP

drukuj