fot. PAP/Tomasz Gzell

Komisja weryfikacyjna uchyliła cztery decyzje władz Warszawy dot. ulicy Borzymowskiej

Komisja Weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację wydała kolejne decyzje ws. ulicy Borzymowskiej. Komisja orzekła o uchyleniu w całości czterech decyzji stołecznych władz. Jednocześnie przekazała sprawy do ponownego rozpatrzenia. Orzeczenie zapadło w czasie posiedzenia niejawnego.

Na mocy uchylonych dziś decyzji prezydent Warszawy przyznał ponad 5,5 mln zł odszkodowania na rzecz Marzeny K., Kamili S. oraz Janusza P. Według Komisji, odszkodowania zostały przyznane niezgodnie z prawem.

Wątpliwości budzi m.in. podpisanie umowy na zakup gruntu. Taka umowa została zawarta w czasie okupacji niemieckiej – wskazał szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Wątpliwości budzą okoliczności zakupu nieruchomości objętej wnioskiem odszkodowania przez dawną właścicielkę, gdyż wskazana transakcja odbyła się w okresie okupacji przed niemieckim notariuszem Albrechtem Eitnerem oraz pełnomocnikiem komisarza Rzeszy dla utwierdzenia niemieckości Gerhardem Stabenowem. Zaś w świetle regulacji dekretu z 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązujących orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie RP akt ten może być uznany za nieważny, gdyż zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż mógł zostać oparty na przepisach skierowanych przeciwko państwu polskiemu – tłumaczył Sebastian Kaleta.

Obecnie przed Komisją toczy się jeszcze siedem spraw dotyczących nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, w których władze stolicy przyznały odszkodowania. Za cały kompleks przy tej ulicy Robert N., jego siostra Marzena K, Janusz P. oraz dwie inne osoby otrzymali łącznie ponad 20 mln zł odszkodowania. W grudniu zapadły pierwsze decyzje uchylające odszkodowania przyznane w tej sprawie przez stołeczne władze.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/TV Trwam News

drukuj