fot. PAP

Komisja przeciw wnioskowi PiS dot. ustawy o rajach podatkowych

Sejmowa komisja finansów odrzuciła wniosek klubu PiS, by premier przedstawiła na posiedzeniu Sejmu informację o „uszczupleniu wpływów budżetu w 2015 r. o ponad 3 mld zł” w wyniku opóźnienia jesienią ub. roku opublikowania ustawy o rajach podatkowych.

Jak mówił na posiedzeniu komisji poseł PiS Henryk Kowalczyk, wniosek był skutkiem braku opublikowania w terminie ustawy o tzw. rajach podatkowych.

„Z doniesień prasowych wynikało, że skutki nieopublikowania w terminie tej ustawy mogły wynosić 3 mld zł” – zaznaczył Kowalczyk. Przypomniał, że afera wokół ustawy o rajach podatkowych wybuchła na początku października i dlatego z tego okresu pochodzi wniosek jego klubu.

Jak mówił, klub PiS nadal oczekuje na rzeczową odpowiedź resortu finansów, czy i jakie skutki budżetowe mogło wywołać tamto opóźnienie – mimo że ustawa obowiązuje od 1 stycznia i wszystko to „jest dyskusja akademicka”. „Nie jest naszą winą, że nasz wniosek jest tak długo rozpatrywany” – dodał.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman odpowiedział, że nie jest w stanie podać żadnych liczb. „Kwota 3 miliardów, o których media pisały, to tylko fakt medialny” – zaznaczył.

Podkreślił, że sprawa jest nieaktualna, bo ustawa o rajach podatkowych weszła w życie, poza tym resort nigdy nie szacował potencjalnych wpływów w wyniku jej uchwalenia, bo ma ona charakter prewencyjny. Dodał, że skutki jej wejścia w życie są tylko pozytywne, bo zapewne wielu z tych, którzy mieli płacić podatki za granicą, przestało to robić. Jakiego rzędu są to wpływy, trudno jednak dziś powiedzieć – zaznaczył Neneman.

Decyzja komisji oznacza definitywne zamknięcie sprawy – we wtorek także Sejm na plenarnym posiedzeniu odrzucił wniosek o dołączenie tego punktu do porządku obrad.

Tzw. ustawa o rajach podatkowych, dzięki której rząd chciał ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i – by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. – powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak 3 października, w efekcie czego były obawy, że nowe przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem.

W związku z tym premier Ewa Kopacz zleciła szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów. W sprawozdaniu szefa KPRM z kontroli napisano m.in., że „ustalenia kontroli uzasadniają negatywną ocenę skuteczności i rzetelności działań Ministerstwa Finansów dotyczących wejścia w życie przepisów (…) w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Według KPRM resort finansów nie monitorował daty opublikowania przepisów w terminie umożliwiającym wejście ich w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. „Nie podjęto również działań w celu przyspieszenia prac nad publikacją ustawy zmieniającej nawet w ostatnim możliwym dniu jej ogłoszenia, tj. 30 września 2014 r.” – napisano w dokumencie.

Zdaniem kontrolerów z KPRM, odpowiedzialny za przygotowanie ustawy Departament Podatków Dochodowych w MF nie dostrzegł ryzyka związanego z nieopublikowaniem ustawy w oczekiwanym terminie i nie informował członków kierownictwa ministerstwa o potencjalnych skutkach nieogłoszenia regulacji do dnia 30 września 2014 r.

KPRM miała też zastrzeżenia do RCL. Negatywnie oceniono „niedochowanie należytej staranności w celu prawidłowego ustalenia terminu ogłoszenia przepisów, a także brak współpracy RCL z Ministerstwem Finansów w tym zakresie”. Jednocześnie – zaznaczono w sprawozdaniu – „mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania RCL nie naruszyły przepisów dotyczących publikacji aktów normatywnych”.

Kontrolerzy uznali, że „ustawa o rajach podatkowych” została opublikowana z opóźnieniem, ponieważ RCL nieprawidłowo ustaliło termin jej ogłoszenia. W związku ze spóźnioną publikacją ustawy z-ca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF został odwołany ze stanowiska; szef Departamentu Dzienników Urzędowych w RCL otrzymał upomnienie; ponadto on i jego zastępca zostali pozbawieni premii za październik.

Aby nowe przepisy mogły wejść w życie na czas, czyli od 1 stycznia 2015 r., klub PO złożył w Sejmie poselski projekt zmieniający ich vacatio legis. Ustawa została uchwalona przez Sejm jesienią i weszła w życie z początkiem tego roku.

PAP

drukuj