Kombatanci chcą degradacji Kiszczaka do stopnia szeregowca

Prezydent ma narzędzia, aby pozbawić Czesława Kiszczaka orderów i odznaczeń – poinformował Nasz Dziennik.

Gazeta powołała się na list Małgorzaty Naumann, dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta, który został skierowany do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Organizacja domaga się degradacji Kiszczaka do stopnia szeregowca po wyroku skazującym go za stan wojenny.

Naumann napisała, że prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu odznaczeń, gdy uzna że nadanie ich „nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia”. Wniosek o pozbawienie orderów i odznaczeń mógłby skierować też, m.in. MON do KPRP.

Gdyby prezydent Bronisław Komorowski chciał, to mógłby zdegradować Komunistycznego dygnitarza. Zastanawiające jest dlaczego tego nie robi – mówi dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich
i Niepodległościowych.

– W piśmie pani dyrektor z kancelarii prezydenta jest wyraźnie powiedziane, iż prezydent może podjąć taką procedurę z własnej inicjatywy. Wzywam więc pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby jak najszybciej podjął taką inicjatywę. Ze swej strony obiecuję, że Porozumienie nie odpuści sprawy degradacji, pozbawienia orderów oraz odznaczeń wszystkich zbrodniarzy komunistycznych skazanych prawomocnymi wyrokami. Być może będzie potrzebna do tego specjalna ustawa sejmowa, ale w takiej sytuacji zwrócimy się już do nowego prezydenta – pana Andrzeja Dudy, aby wniósł do Sejmu projekt takiej ustawy – powiedział dr Jerzy Bukowski.  

Gen. Czesław Kiszczak ma złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Komandorski OOP. Posiada także inne odznaczenia.

Z pisma KPRP wynika, że ordery były mu nadawane na wniosek MON z czasów PRL.

 

RIRM

drukuj