Wpisy

Szef MON wyznaczył nowych dowódców wojskowych

Gen. dywizji Karol Dymanowski został mianowany na zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. brygady Dariusz Lewandowski został zastępcą dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej, a gen. brygady Dariusz Kosowski zastępcą dowódcy i szefem sztabu 16. Dywizji Zmechanizowanej –  poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.