Kolejny protest rolników na ulicach Szczecina

Gospodarze z województwa zachodniopomorskiego po raz kolejny wyszli na ulice Szczecina. Rolnicy manifestują przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mówią, że do tej pory wiele postulatów sprzed roku nie zostało spełnionych. Przypomnijmy, gospodarze protestowali przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi tzw. słupom.

Solidarność” rolnicza i robotnicza sprzeciwia się również zerwaniu przez rząd dialogu społecznego – mówi Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w Zachodniopomorskiem.

Problem dotyczy tych postulatów, które zostały złożone 5 grudnia 2012 roku. W dalszym ciągu nie zostały zrealizowane, co prawda były pewne uzgodnienia odnośnie dystrybucji ziemią i sprzedaży ziemi przez agencje, jednak nie doszło do realizacji. (…) Zmusza się rolników do wykupowania ziemi, a wręcz mówi, że jeśli tego nie zrobią to zostaną im odebrane dzierżawy. Uważamy, że jest to wielkie nieporozumienie – powiedział Edward Kosmal.

W ramach rocznicy wybuchu protestów zostanie opublikowana Karta Gospodarstw Rodzinnych, która – jak mówi Edward Kosmal – jest małą konstytucją gospodarstw rodzinnych.

– Jako „Solidarność”, w ramach rocznicy wybuchu protestów opublikujemy Kartę Gospodarstw Rodzinnych. Jest to taka mała konstytucja gospodarstw rodzinnych. Karta zostanie opublikowana i będziemy zbierać pod nią podpisy. Postulaty są ciągle aktualne, czyli nic się nie zmieniło. Przede wszystkim rząd nie chce z nami rozmawiać. (…) Żadne z postulatów na temat ziemi, które były realizowane do tej pory nie znalazły odzewu ze strony administracji rządowej – zwrócił uwagę Edward Kosmal.

RIRM

drukuj