Sąd Najwyższy: Ślązacy nie są odrębnym narodem

Ślązaków nie można uznać za odrębny naród i dlatego Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod taką nazwą – orzekł Sąd Najwyższy.

„Szanując przekonanie części Ślązaków o ich pewnej odrębności, wynikającej z kultury i regionalnej gwary, nie można jednak zaakceptować sugestii, iż tworzy się naród śląski, bądź już istnieje” – stwierdził SN.

Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę kasacyjną Prokuratury Okręgowej w Opolu, która nie zgadzała się z wpisem Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie o wpisie wydał w grudniu 2011 r. Sąd Rejonowy w Opolu, a utrzymał je w mocy opolski Sąd Okręgowy.

Prof. Franciszek Marek, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego, działacz polski, naukowiec i znawca Śląska negatywnie odbiera tendencje separatystyczne niektórych organizacji w tym regionie.

– Śląsk odpadł od Polski ostatecznie w XIV wieku. Ostatnim aktem międzynarodowym był traktat podpisany w 1348 roku w Namysłowie. Przez paręset lat na naszym Śląsku, tzn. na tym, który był najpierw pod władzą austriacką, potem pod władzą pruską, żadnych tendencji separatystycznych nie było. Cała ta działalność katowicka, zwłaszcza dzisiejszych autonomistów jest ruchem antypolskim, ruchem rozbijania jedności narodowej – powiedział prof. Franciszek Marek.

Prof. Franciszek Marek przypomniał, że Ślązacy walczyli o swoją polskość podczas powstań w tym regionie i podkreślił w tym kontekście, że Górny Śląsk jest wręcz pewnym fenomenem.

– Pokażcie mi drugi taki przykład w Europie. Ja nie widzę ani na pozostałych ziemiach polskich, ani w całej Europie czegoś podobnego, żeby ruch ludowy był zarazem ruchem narodowym. Jedyne powstania śląskie to powstania ludowe i powstania zwycięskie, a nie powstania szlacheckie. To jest faktyczny obraz Śląska, a nie dzisiejsze próby rozbicia jedności narodowej – dodaje prof. Franciszek Marek.

 

RIRM

 

drukuj