KEP opublikowała wskazaniach dot. homilii mszalnej

Homilie wygłaszane podczas Mszy św. powinny być za każdym razem starannie przygotowywane. Ojciec św. Franciszek prosi księży o studium, modlitwę, refleksję i kreatywność duszpasterską – podkreślili księża biskupi w najnowszych „Wskazaniach KEP dotyczących homilii mszalnej”.

W specjalnym dokumencie księża biskupi wskazali, że homilie pomagają nie tylko słuchaczom w interpretacji Pisma Świętego, ale także głoszącym je kapłanom. Powinny być one dostosowane do różnych grup wiernych i uwzględniać ich specyfikę.

Homilie są bardzo ważnym elementem duszpasterstwa – podkreślił ks. prof. Paweł Rytel–Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

– Homilie pomagają lepiej zrozumieć Słowo Boże i stanowią pomoc w wielu życiowych sytuacjach i wyborach. Księża biskupi w swoim dokumencie podkreślają, że nie powinno się pozbawiać homilii uczestników liturgii pogrzebowej, także wtedy – jak czytamy we wskazaniach – gdy zmarły nie prowadził życia z wiary, choć należał do Kościoła. Homilia pogrzebu stanowi bowiem niepowtarzalną okazję do głoszenia zmartwychwstałego Chrystusa, szczególnie wobec niewierzących czy obojętnych religijnie. Dlatego księża biskupi proszą, by każdemu udostępnić dostęp do Słowa Bożego właśnie przez głoszenie homilii, które są dobrze przygotowane, przeżyte, tak, jak mówili ojcowie Kościoła: „Karmię was tym, czym sam żyję” – podkreślił ks. prof. Paweł Rytel–Andrianik.

Episkopat przypomina, że Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, iż w niedziele i święta nakazane homilia jest obowiązkowa podczas wszystkich Mszy św.

Biskupi wskazali również, że sprawując w czasie Eucharystii inne sakramenty, np. chrzest, także należy głosić homilię. Podobnie w sytuacji, gdy bezpośrednio po Mszy św. lub przed nią odbywa się adoracja eucharystyczna.

Obecnie obowiązujące „Wskazania KEP dotyczące homilii mszalnej” księża biskupi przyjęli podczas październikowych obrad w Lublinie.

RIRM

drukuj