fot. PAP/EPA

KE zatwierdziła polskie programy pomocy publicznej o wartości 35,1 mld zł

Komisja Europejska zatwierdziła w czwartek 11 polskich programów pomocy publicznej o łącznym budżecie 35,1 mld zł (ok. 7,8 mld euro), które mają wesprzeć polską gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa.

„11 programów o łącznym budżecie 7,8 miliarda euro pozwoli Polsce wspierać firmy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w zaspokajaniu ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, zmniejszając w ten sposób ich obciążenia finansowe w obecnym kryzysie. Pomoże to przedsiębiorstwom zminimalizować straty ekonomiczne związane z kryzysem wywołanym przez koronawirusa i utrzymać miejsca pracy” – powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

W programach przewidziano wsparcie w formach: dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych i ulg w płatnościach, odroczeń płatności podatków oraz dopłat do wynagrodzeń pracowników.

Programy będą dostępne dla mikroprzedsiębiorstw (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami gospodarczymi i niedoborem płynności w następstwie pandemii wywołanej przez koronawirusa. Oczekuje się, że skorzysta z nich ok. 2,5 mln przedsiębiorstw, w tym 2 mln osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Programy te mają zapewnić przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii dostateczną płynność, która pozwoli im zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne. Umożliwi im to kontynuowanie działalności, rozpoczęcie inwestycji i utrzymanie zatrudnienia.

Programy zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję Europejską 19 marca 2020 r. Komisja uznała, że polskie programy są z nimi zgodne.

PAP

drukuj