fot. pixabay.com

KE wszczęła wobec Polski procedurę o naruszenie prawa UE w kwestii Izby Dyscyplinarnej

Komisja Europejska wszczęła „dodatkową” procedurę wobec Polski o naruszenie prawa Unii Europejskiej w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Stwierdziła, że Polska narusza prawo Unii Europejskiej, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej SN – której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana – na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów.

Komisja Europejska przekazała, że to nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przeciwko Polsce w kwietniu, w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa.

– To pokazuje jednoznacznie, że jeżeli zaakceptujemy tego rodzaju rozwiązanie, to sytuację wtrącania się w nasze wewnętrzne sprawy będziemy mieli na porządku dziennym. Rozwiązania w sferze wymiaru sprawiedliwości, które przyjęliśmy, obowiązują w innych krajach europejskich, natomiast Polska jest traktowana jako państwo drugiej kategorii. Na to nie możemy się zgodzić– powiedział poseł Marek Ast.

Obecnie toczą się dwie procedury o naruszenie prawa przeciwko Polsce. Jedna związana jest z reżimem dyscyplinarnym. Druga procedura dotyczy innych zmian w wymiarze sprawiedliwości, w tym kwestii dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Decyzja Komisji Europejskiej rozszerza tę procedurę.

RIRM

drukuj