KE: Powstanie centralny organ odpowiedzialny za likwidację banków

Komisja Europejska ogłosiła projekt powołania Single Resolution Mechanism, którego rada będzie odpowiedzialna za prowadzenie likwidacji banków. Chodzi o tzw. trzeci filar europejskiej unii bankowej.

Ten centralny organ ma być utworzony przy KE. Projekt przewiduje też powstanie Single Resolution Fund, który miałby wartość 0,8 proc. wszystkich ubezpieczonych depozytów. Złożyłyby się na niego w ciągu 10 lat banki.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że jest to budowa pełnej unii bankowej, która ma być panaceum na walkę z kryzysami. Wprawdzie jak przyznaje ekonomista kraje strefy euro zapewniają, że niebezpieczeństwo już nam nie grozi. Wszystko jednak wskazuje na to, że tak nie jest. Tłumaczy on, że banki mają ogromne ilości złych kredytów, które za jakiś czas zaczną się materializować.

My natomiast jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ aż 70 proc. banków w naszym kraju jest w rękach zagranicznych. Ich właścicielami są banki ze strefy euro – zaznacza poseł Kuźmiuk.

– Coraz częściej widać, że to potrzeby tamtych wielkich firm są realizowane w pierwszej kolejności, a te tutaj są traktowane po macoszemu. Z jednej strony mamy własny nadzór bankowy, który oczywiście prowadzi jakieś formy nadzoru nad tymi spółkami-córkami banków zagranicznych. Ale jeżeli będziemy się decydowali uczestniczyć w tej unii bankowej, w nadzorze bankowym, to w oczywisty sposób decyzje przeniosą się na szczebel unijny i w tych sprawach nie będziemy mieli zbyt wiele do powiedzenia – tłumaczy ekonomista.

Projekt KE mówi, że do Single Resolution Mechanism będą mogły przystąpić te kraje Unii spoza strefy euro, które wcześniej wstąpią do drugiego filara unii bankowej. Pytanie jak w tym przypadku zachowa się rząd Donalda Tuska.

– Wszystko wskazuje na to, że obecnie rządząca ekipa stara się podejmować decyzje, które w przyszłości zobligowałyby nas do wejścia, do strefy euro. Podtekstem wszystkich tych operacji jest to, że te instytucje buduje się przede wszystkim dla kraju strefy euro, natomiast kraje pozostające za tą strefą mają jakby w przyszłości podjąć decyzję czy chcą w tych wszystkich instytucjach uczestniczyć. Jeżeli będziemy członkiem unii bankowej, nadzoru bankowego, ewentualnie trzeciego filara, to w oczywisty sposób podejmujemy zobowiązania co do przyszłego członkostwa Polski w strefie euro – podkreśla poseł Zbigniew Kuźmiuk.

RIRM

drukuj