Dlaczego blokowane jest miejsce na MUX1?

Poseł Maciej Małecki złożył interpelację do nowego ministra administracji i cyfryzacji ws. bezczynności prezes UKE w kwestii udostępnienia TV Trwam częstotliwości na MUX1.

Od 4 miesięcy TVP blokuje miejsce na MUX1 przeznaczone dla TV Trwam powołując się na decyzję poprzedniczki Magdaleny Gaj. Decyzja ta ze względu na obecny stan faktyczny powinna zostać zmieniona.

TVP ma obowiązek zwolnić częstotliwości na MUX1 z chwilą, gdy przeznaczony wyłącznie dla niej MUX3 dotrze z sygnałem do 95 proc. populacji w kraju, co nastąpiło 23 lipca. Tymczasem TVP nadal zajmuje częstotliwości multipleksu pierwszego.

Fundacja Lux Veritatis złożyła 2 września br. wniosek do UKE ws. uchylenia decyzji z prośbą o rozpatrzenie sprawy w trybie rozprawy administracyjnej. Po miesiącu prezes Magdalena Gaj poinformowała fundację o prolongacie rozpatrzenia wniosku do 31 października mówiąc o konieczności uzyskania „dodatkowych analiz prawnych”.

Na początku listopada UKE wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie, a na 10 grudnia wyznaczył termin rozprawy administracyjnej, jednak przyznając Fundacji Lux Veritatis status świadka, a nie strony.

Prezes UKE nie reaguje na wnioski i pisma Fundacji Lux Veritatis, dlatego szef resortu administracji i cyfryzacji powinien odpowiedzieć na zasadnicze pytania – stwierdził poseł Maciej Małecki.

– Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej gra na czas zamiast przypilnować przestrzegania ustawy o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej, czyli tego, że TVP ma obowiązek zwolnić częstotliwości na MUX1 wtedy gdy przeznaczony dla niej MUX3 obejmie sygnałem 95 proc. Polaków. Prezes UKE tymczasem chowa się za tajemniczymi analizami prawnymi i nie odpowiada na wnioski Fundacji Lux Veritatis. Dlatego wystosowałem interpelację poselską do nowego ministra administracji i cyfryzacji, w której domagam się podania szczegółowych informacji – tłumaczy poseł Marcin Małecki.

Poseł pyta jakie i dokładnie kiedy zostały zlecone analizy przez Prezes UKE, a także domaga się dostępu do tych analiz, na podstawie których blokowana jest TV Trwam.

– O jakie dodatkowe analizy chodzi pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które podobno zostały zamówione 1 października? Pytam, kiedy zlecono dodatkowe analizy prawne? Czy one rzeczywiście były zlecane pierwszego października? Kto jest autorem tych analiz? Czego dotyczyły? Jakie były ich wnioski? Ile wyniósł koszt ich sporządzenia? Przede wszystkim chcę od ministra administracji i cyfryzacji otrzymać te tajemnicze analizy prawne, przez które prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie może podjąć decyzji w sprawie zwolnienia miejsca na MUX1 przez TVP i udostępnienia tego miejsca fundacji Lux Veritatis – wyjaśnił poseł Maciej Małecki.

Tymczasem poseł Anna Sobecka żąda wyjaśnień dot. przebiegu wtorkowej rozprawy administracyjnej w UKE. W piśmie do prezes Magdaleny Gaj poseł wskazuje na szereg działań dyskryminujących przedstawicieli TV Trwam. Pyta także o powody nieprzyznania Fundacji Lux Veritatis statusu strony postępowania i niewpuszczenia na rozprawę członka Zarządu Fundacji o. Jana Króla CSsR.

Przypominamy cały czas można wysyłać skargę obywatelską do Ministra Administracji i Cyfryzacji na bezczynność prezes UKE.

Interpelacja pos. Macieja Małeckiego [Czytaj]

RIRM

drukuj