fot. Monika Bilska

Katolicy a wychowanie – XIII Międzynarodowy Kongres w Toruniu

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczął się dwudniowy kongres „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki”. Spotkanie odbywa się ku czci śp. księdza kardynała Zenona Grocholewskiego.

To już trzynasta edycja międzynarodowego kongresu organizowanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w toruńskim sanktuarium. Mszy św. przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. W homilii wskazał na cztery istotne miejsca w kościele: ołtarz, ambonę, chrzcielnicę i konfesjonał.

– Te cztery miejsca, które  są w każdej świątyni, maja szczególną rolę i znaczenie w wychowaniu człowieka, w wychowaniu młodego pokolenia – podkreślił ks. bp. Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej.

Tegoroczny kongres odbywa się z dedykacją dla śp. księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, który co roku współorganizował wydarzenie – powiedział dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Był odpowiedzialny za wszystkie szkoły katolickie i wyższe uczelnie. Znał świat. Jemu bardzo zależało na formowaniu człowieka. Ucieszył się bardzo, gdy dowiedział się, że jest taka uczelnia – zaznaczył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, wspominał kardynała Grocholewskiego i jego troskę o to, by Chrystus wzrastał poprzez działalność uczelni katolickich.

– Z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa w 2013 roku ks. kardynał Grocholewski opublikował osobiste refleksje, na zakończenie których pisał: „Jedno jest pewne, Illum oportet crescere, On ma wzrastać, dla dobra Kościoła, dla mojego dobra, dla dobra Polski, dla dobra Europy, dla dobra świata. On ma wzrastać, by człowiek był bardziej człowiekiem” – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.

Misją uniwersytetów i teologii jest poszukiwanie prawdy – wskazał ksiądz profesor Krzysztof Góźdź, powołując się na stanowisko Benedykta XVI.

– Benedykt XVI jest zdania, że prawda to coś więcej niż wiedza. Poznanie prawdy prowadzi bowiem do poznania dobra i ostatecznie przemienia człowieka. Jest to możliwe dzięki wierze, w której człowiekowi został dany logos – stwórczy umysł Boży – zaznaczył ks. prof. Krzysztof Góźdź, kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Posłannictwo według Ojca Świętego Franciszka przedstawił rektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego we Włoszech, ksiądz profesor Mauro Mantovani.

– Wizja uniwersytetu według Papieża Franciszka w ciągłości z nauczaniem jego poprzedników i z elementami niewątpliwie oryginalnymi, zmierza do promowania przymierza pomiędzy dziedzinami wiedzy i osobami oraz pokoleniami, w poszukiwaniu i promowaniu humanizmu cywilizacji miłości. Jest to podstawowe zadanie dla uniwersytetów, z którego podjęcia nie mogą one zrezygnować – powiedział ks. prof. Mauro Mantovani.

Uniwersytety nie mogą zrezygnować z nauki teologii, jeśli chcą być przestrzenią uniwersalnej wiedzy – podkreślił prefekt senior Kongregacji Nauki Wiary, ksiądz kardynał Gerhard Müller.

– W przeciwnym razie uniwersytet zignorowałby kluczowy aspekt bycia człowiekiem. Uniwersytet nie byłby wtedy uniwersalny. Taki jest warunek i cel badań uniwersyteckich – zauważył ks. kard. Gerhard Müller. 

Wykładowcy muszą być całkowicie autonomiczni, a w samych uczelniach należy przywrócić równowagę trzem ścieżkom działalności – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Przemysław Czarnek.

– Chodzi o naukę, formację i dydaktykę. Powinny to być rzeczywiście równorzędne i wzajemnie się dopełniające aspekty życia akademickiego. Warto wzmocnić rangę przedmiotów formacyjnych na uczelniach. Kanon polskiej formacji stanowić powinny: filozofia, etyka, logika, nauka o polskiej kulturze i tożsamości, biblia – wskazał minister Przemysław Czarnek.

Kongres potrwa do soboty. Wykłady wygłoszą prelegenci z: Meksyku, Argentyny, Chile, Filipin, Namibii, Hiszpanii oraz Iraku.

TV Trwam News

drukuj