KAS zabezpieczyła 45 000 sztuk zatrzymanych podróbek

Blisko 45 000 sztuk zatrzymanych podróbek – to efekt kontroli prowadzonych przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową i funkcjonariuszy Policji na bazarze w Wólce Kosowskiej. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru to około 3,5 mln zł.

Tysiące fałszywych znaków towarowych znanych markowych firm, którymi został oznaczony skonfiskowany towar nie trafi już do obrotu. Jest to różnego rodzaju odzież, kosmetyki oraz zabawki. Te ostatnie, nie posiadały między innymi znaku CE, który gwarantuje, że produkt jest bezpieczny w użytkowaniu. Znak CE umieszczony na wyrobie, jest bowiem deklaracją producenta, że oznakowany wyrób został wytworzony zgodnie z ustalonymi dla niego wymaganiami, został zbadany i spełnia unijne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznakowanie CE dotyczy niektórych grup wyrobów. W przypadku zabawek, znak CE jest obowiązkowy.

Sprzedający świadomie sprzedawali podróbki, z czego chcieli uczynić stałe źródło dochodu. Osoby zamieszane w ujawniony proceder handlu podróbkami, usłyszą zarzuty z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej. Grozi im za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 5 lat.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymując podrobione towary, chronią nie tylko własność intelektualną producenta, ale przede wszystkim zdrowie konsumentów. Wiele z tych towarów produkowanych jest bez żadnej kontroli i nadzoru. Niejednokrotnie nie spełniają również norm bezpieczeństwa i mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Najczęściej podrabiane są artykuły odzieżowe, obuwie, kosmetyki, zabawki oraz produkty lecznicze, dlatego nasze działania będą kontynuowane – powiedział Robert Antoszkiewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Skuteczność mazowieckiej Izby Administracji Skarbowej po wprowadzeniu zmian organizacyjnych i konsolidacji służb diametralnie wzrosła. Dla porównania, w 2017 r. funkcjonariusze celno-skarbowi zatrzymali na terenie Mazowsza ponad 180 000 szt. przemycanych towarów, a w roku 2016 niespełna 5 000 szt. Niezmienne pozostają tylko kraje importu towarów pirackich i podrabianych – Chiny, Hong Kong, Malezja i Turcja.

IAS/RIRM

drukuj