fot. IPN

IPN przyjmuje zgłoszenia do nagrody „Świadek Historii” 

Do 15 marca poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”, przyznawanej instytucjom i osobom zasłużonym dla upamiętniania historii Polski z lat 1939-89 w poszczególnych regionach kraju. 

W tym roku nagroda ma swoją szóstą edycję. Wyróżnienie przyznaje kapituła, której przewodniczy prezes IPN.

„Idea nagrody związana jest z uhonorowaniem, a przede wszystkim upamiętnieniem osób, instytucji, które doświadczeniem własnego życia lub współcześnie swoją postawą świadczą o trudnych latach naszej historii lat 1939-1989. Ważnym aspektem branym pod uwagę przy jej przyznawaniu jest uhonorowanie aktywnie współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej, prowadzących działalność edukacyjną i wspomagających nas w realizacji naszej misji” – powiedział Rafał Reczek, dyrektor oddziału IPN w Poznaniu.

W Poznaniu po raz pierwszy tytuł „Świadka Historii” przyznano w 2010 r. Od tego czasu w pięciu lokalnych edycjach uhonorowano 42 osoby i instytucje.

Wśród dotychczas wyróżnionych są m.in.: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska, Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu, Stowarzyszenie „Poznański Czerwiec 1956”, oraz represjonowani działacze Solidarności: Janusz Pałubicki i Lech Dymarski.

Nagroda została ustanowiona w 2009 r. jako regionalny odpowiednik ogólnopolskiej nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Jest przyznawana raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym. Może być także przyznana pośmiertnie.

Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wyróżnienie jest inicjatywą tragicznie zmarłego prezesa IPN Janusza Kurtyki.

PAP/RIRM

drukuj