Inauguracja międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, zainaugurował powołanie międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności.

Od dziś innowacyjna gospodarka ma być strategicznym zadaniem państwa.

Wicepremier Mateusz Morawiecki będzie przewodniczącym Rady. W jej skład wchodzą także prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu.

Wszystkie planowane przez Radę działania, będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, samorządami. Zapowiedział wicepremier Morawiecki.

– Chcemy też żeby firmy startupowe, innowacyjne, małe, średnie, czy większe miały możliwość realizacji swoich pomysłów w gospodarce realnej. A to oznacza, że chcemy im pomóc i to nie tylko przez środki finansowe, ale również poprzez udział w tym przedsięwzięciu spółek Skarbu Państwa i również inwestorów prywatnych, którzy są z nami. Chcemy, żeby ocenianie tych projektów innowacyjnych miało charakter jak najbardziej komercyjny. Wierzymy w to, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę w tym zakresie i chcemy tą rolę odegrać. Chcemy udzielać wsparcia różnym firmom innowacyjnym i zobowiązujemy się do tego, że tak będzie wyglądała nasza współpraca – powiedział Mateusz Morawiecki.

W ubiegłorocznym rankingu Global Innovation Index 2015 określającego poziom innowacyjności poszczególnych państw Polska zajęła 46. miejsce na świecie na 141 sklasyfikowanych krajów.

W porównaniu z 2014 rokiem spadliśmy o jedno miejsce; wyprzeda nas 26 państw Unii Europejskiej. Słabiej wypadła tylko Rumunia.

RIRM

drukuj